FEREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 950 900933 878851 819749 081675 763
Bežná likvidita III. stupeň 3,343,683,873,283,09
Časové rozlíšenie aktív 1 68369,000,0000387,00893,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0653-0,0678-0,1259-0,1566-0,5110
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18090,19990,40850,41131,34
Celkové tržby 1 508 9201 387 5271 267 2201 110 9360,0000
Celkový dlh 257 208242 847207 504212 533191 512
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -570 956-525 663-478 805-397 709-247 435
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 570 956525 663478 805397 709247 435
Čistý cash flow 45 29346 85881 09684 023247 435
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 57061 200142 00315 1882,00
Čistý zisk 3 75946 715107 7689 2102,00
Čistý zisk v minulom roku 46 715107 7689 21047 158-23 674
Cudzie zdroje -693 692-691 031-644 315-536 548-484 251
Daň z príjmov 4 88714 45733 7855 1300,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 45733 7855 1302 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 88714 45733 7855 1300,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,0389,0884,1988,92113,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,0540,8836,2633,9444,19
Doba obratu aktív 233,78246,27247,45249,59285,17
Doba obratu pohľadávok 65,0389,0884,1988,92113,82
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00005,0967,35
Doba splácania záväzkov 153,95142,87155,99185,4297,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,5461,8357,6768,0777,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 98,05113,55112,16164,060,0000
EBIT v minulom roku 61 200142 00315 18850 602-23 639
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 57061 200142 00315 1882,00
EBITDA 44 88596 634176 03268 46310 500
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 44 88596 634176 03268 46310 500
Efektívna daňová sadzba 0,56520,23630,23870,35770,0000
Finančná páka 1,371,351,321,401,40
Finančné účty 570 956525 663478 805397 709247 435
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7295-0,7400-0,7564-0,7163-0,7166
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72950,74000,75640,71630,7166
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 81 43698 017189 40798 0739 617
Krátkodobé pohľadávky 264 531337 819289 831266 870269 720
Krátkodobé záväzky 250 333234 462198 524204 290184 570
Krytie dlhovej služby 48,583 451391,1880,730,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000017 086
Nákladové úroky 924,0028,00450,00848,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 28,00450,00848,00564,0035,00
Náklady na predaný tovar 1 223 7531 103 886949 651886 983694 228
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 593 529598 982464 537402 137288 099
Neobežný majetok 113 73070 32783 18378 505104 553
Obežný majetok 835 487863 482768 636670 189570 317
Obrat aktív 1,561,481,481,461,28
Obrat neobežného majetku 13,0519,6815,1113,958,27
Obrat obežného majetku 1,781,601,631,631,52
Obrat zásob 0,00000,00000,000071,685,42
Odpisy 43 10635 61440 38067 4229 688
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 55317 80720 19033 7119 688
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 55317 80720 19033 7110,0000
Osobné náklady 216 006188 478141 761147 6030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 969,001 025687,001 338883,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 159 444186 339142 7440,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 86582 329148 14876 6329 690
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60040,56290,56210,53090,3662
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82790,67260,46200,70800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,43960,46790,66050,51840,2459
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,492,161,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,251,680,969617,62
Pohľadávky z obchodného styku 89 699155 027124 831101 870104 720
Pohotová likvidita II. stupeň 3,343,683,873,262,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,32-14,75-7,95-6,39-1,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 49,021 674180,2199,080,0000
Pridaná hodnota 260 907280 237306 835208 479170 694
Primárna platobná neschopnosť 1,781,201,141,770,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,282,242,411,951,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,732,511,183,1018,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,732,511,183,1018,24
Služby 202 210145 030129 811124 45769 771
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 950 900933 878851 819749 081675 763
Spotreba materiálu… 428 014359 874355 303360 389336 358
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 503 4201 385 3271 263 5171 110 936864 922
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 7601 2047 03115 4740,0000
Tržby z predaja tovaru 795 816724 393631 313427 073295 842
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 688 844659 730625 173668 389569 080
Účtovný cash flow 45 29346 85881 09684 023247 435
Úrokové krytie 10,362 186315,5617,910,0000
Vlastné imanie 693 692691 031644 315536 548484 251
Všetky záväzky 257 208242 847207 504212 533191 512
Výsledok hospodárenia 10 53962 224142 68316 515812,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 53962 224142 68316 515812,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 75946 715107 7689 2102,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 715107 7689 21047 158-23 674
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 64661 172141 55314 3402,00
Zásoby 0,00000,00000,00005 61053 162
Záväzky 257 208242 847207 504212 533191 512
Záväzky z obchodného styku 159 444186 339142 744180 7550,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000180 7550,0000
Zisk pred zdanením 8 64661 172141 55314 3402,00
Zmena EBIT 0,15640,43109,350,3001-0,0001
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 0000,00000,00000,00000,0000