Maroš Daniš - B. T. O. Slovakia

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!