IDtech, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 181 593242 518193 790217 894171 516
Bankové úvery 44 34547 54962 41157 1210,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,843,511,391,622,36
Bežné bankové úvery 8,008,0062 41157 1210,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 461244,000,00000,000088,00
Časové rozlíšenie pasív 0,000011 3680,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2260-0,03620,2910-0,0915-0,7054
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,87990,1028-0,74680,24950,9958
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,79700,84300,91840,75440,7084
Celkové tržby 378 221517 705408 255407 5200,0000
Celkový dlh 80 540105 73192 77393 69271 120
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 137-14 496-4 091-38 777-70 821
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 20862 04557 50286 89870 821
Čistý cash flow -22 8374 543-29 39611 36970 821
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -21 33233 405-9 28313 804728,00
Čistý zisk -24 36624 402-13 5958 881712,00
Čistý zisk v minulom roku 24 402-13 5958 88115 612-14 630
Cudzie zdroje -101 053-125 419-101 017-124 202-100 396
Daň z príjmov 0,00004 975960,001 9100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 975960,001 9104 3000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 975960,001 9100,0000
Dlhodobé bankové úvery 44 33747 5410,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 44 33747 5410,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,7194,6765,6858,2847,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,8182,5558,6451,3038,83
Doba obratu aktív 176,82172,56178,95195,16122,33
Doba obratu pohľadávok 103,7194,6765,6858,2847,68
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000069,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,2731,4536,3540,8250,73
EBIT v minulom roku 33 405-9 28313 80420 262-14 630
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -21 33233 405-9 28313 804728,00
EBITDA 13 87585 675145 587147 32161 069
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 87585 675145 587147 32161 069
Finančná páka 1,801,931,921,751,71
Finančné účty 39 20862 04557 50286 89870 821
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5565-0,5172-0,5213-0,5700-0,5853
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55650,51720,52130,57000,5853
Hrubá marža 0,30650,36560,55110,54690,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 02787 20216 82639 97618 862
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000-9 000-9 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 106 507133 05771 13165 07366 855
Krátkodobé záväzky 25 95544 20039 36245 57171 120
Krytie dlhovej služby 4,575,5643,4348,903 817
Materiál 3 4390,00000,00000,000030 106
Nákladové úroky 3 0344 0283 3523 01316,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 0283 3523 013350,000,0000
Náklady na predaný tovar 258 924323 699170 304184 662371 191
Neobežný majetok 29 97847 17265 15765 9233 646
Obežný majetok 149 154195 102128 633151 971167 782
Obrat aktív 2,062,122,041,872,98
Obrat neobežného majetku 12,5010,876,076,18140,36
Obrat obežného majetku 2,512,633,072,683,05
Odpisy 34 38851 87025 95224 30418 238
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 19425 93512 97612 15218 238
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 19425 93512 97612 1520,0000
Osobné náklady 111 472118 373104 71086 9370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6161 473130 628110 15543 683
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 8672 8101 476
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 62728 7270,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 02276 27212 35733 18518 950
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96150,62540,46540,39010,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,602,152,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79481,111,722,007,71
Pohľadávky z obchodného styku 84 014116 02363 49957 28154 447
Pohotová likvidita II. stupeň 5,713,511,391,621,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,42-27,613,44-10,92-1,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,531,13-8,773,774 426
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,79700,84300,91840,75440,7084
Pridaná hodnota 115 930189 290224 969222 858140 555
Primárna platobná neschopnosť 0,19790,24760,47480,56210,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,511,120,61980,92750,9958
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,801,230,63720,63601,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,801,230,63720,63601,16
Služby 99 07470 7333 2654 44526 596
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 181 593242 518193 790217 894171 516
Spotreba materiálu… 159 850252 966167 039180 217344 595
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 44 34547 54953 41148 1210,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 377 738514 489395 273407 520511 746
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 8841 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000350 363338 618463 483
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 374 854512 98944 91068 90248 263
Účtovný cash flow -22 8374 543-29 39611 36970 821
Úročený dlh 44 34547 54953 41148 1210,0000
Úrokové krytie -7,038,29-2,774,5845,50
Vlastné imanie 101 053125 419101 017124 202100 396
Všetky záväzky 80 540105 73192 77393 69271 120
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000011 3680,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -17 62935 305119 635123 01742 831
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 62935 305119 635123 01742 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 36624 402-13 5958 881712,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 402-13 5958 88115 612-14 630
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 36629 377-12 63510 791879,00
Zásoby 3 4390,00000,00000,000030 106
Záväzky 80 540105 73192 77393 69271 120
Záväzky z obchodného styku 16 62728 72730 14832 2000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000030 14832 2000,0000
Zisk pred zdanením -24 36629 377-12 63510 791879,00
Zmena EBIT -0,6386-3,60-0,67250,6813-0,0498