Ing. Elígius Kopáčik, CSc.- ESIMA

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!