Ing. Ivan Kováč - IVES - stavebné práce

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!