Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 0,00000,0000400 874217 6590,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00001,261,590,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000118 392132 4610,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-0,4119-0,50650,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00004,712,940,0000
Celkové tržby 0,00000,0000607 8800,00000,0000
Celkový dlh 0,00000,0000330 710162 4410,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-56 872-27 9700,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,000056 87227 9700,0000
Čistý cash flow 0,00000,000028 90227 9700,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,000034 53619 1960,0000
Čistý zisk 0,00000,000014 94619 1960,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,000019 19622 0520,0000
Cudzie zdroje 0,00000,0000-70 164-55 2180,0000
Daň z príjmov 0,00000,000019 5900,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00009 6300,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000019 5900,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00004 4644 9640,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000132,7937,560,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000127,640,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000240,70156,430,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000135,4741,130,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000185,390,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000188,3096,030,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,000028 82622 0520,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,000034 53619 1960,0000
EBITDA 0,00000,000034 59831 0260,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,000034 59831 0260,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,56720,00000,0000
Finančná páka 0,00000,00005,713,940,0000
Finančné účty 0,00000,000056 87227 9700,0000
Hrubá marža 0,00000,00000,59810,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,000034 40930 5470,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00000,78230,61390,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000221 14652 2640,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000313 604133 6180,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000244 293263 0740,0000
Obežný majetok 0,00000,0000282 48285 1980,0000
Obrat aktív 0,00000,00001,522,330,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00002,155,960,0000
Odpisy 0,00000,00000,00001 7530,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 7530,0000
Osobné náklady 0,00000,0000195 3460,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000189,00479,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000032 7850,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,000014 94620 9490,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,53730,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,93060,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00001,860,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00001,86139,650,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000212 5820,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00001,261,590,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000-2,43-1,970,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,82500,74630,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00004,712,940,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000363 587244 8070,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,68730,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00009,565,240,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00009,565,240,0000
Služby 0,00000,0000231 089249 2180,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,0000400 874217 6590,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,000013 20413 8560,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000607 880507 8810,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000607 880507 8810,0000
Účtovný cash flow 0,00000,000028 90227 9700,0000
Vlastné imanie 0,00000,000070 16455 2180,0000
Všetky záväzky 0,00000,0000330 710162 4410,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,000034 59829 2730,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,000034 59829 2730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,000014 94619 1960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,000019 19622 0520,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,000034 53628 8260,0000
Záväzky 0,00000,0000330 710162 4410,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000146 1100,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,0000113 3250,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,000034 53628 8260,0000
Zmena EBIT 0,00000,00001,200,87050,0000