Nový úklid, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2011