BARBOT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 415 1721 316 6311 348 1061 601 6081 336 641
Bežná likvidita III. stupeň 1,231,070,97650,95590,8386
Časové rozlíšenie aktív 1 03724 91754 13069 17559 900
Časové rozlíšenie pasív 88 927139 742190 558241 374292 189
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7762-0,5684-0,35970,81870,2584
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,971,972,153,073,73
Celkové tržby 1 034 4321 638 9061 799 2501 477 4051 351 368
Celkový dlh 879 663780 315789 8321 025 943823 494
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -976 797-630 177-404 776-272 523-546 214
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 976 797630 177404 776272 523546 214
Čistý cash flow 346 620225 401132 253-273 691-57 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 86 582357 535240 008173 419129 176
Čistý zisk 38 765264 831163 425114 33389 216
Čistý zisk v minulom roku 264 831163 425114 33389 216-89 529
Cudzie zdroje -446 582-396 574-367 716-334 291-220 958
Daň z príjmov 46 59488 64070 31850 23727 386
Daň z príjmov v minulom roku 88 64070 31850 23727 386887,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 59488 64070 31850 23727 386
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,1573,1689,40188,1840,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,6641,1038,4133,0136,19
Doba obratu aktív 525,20303,98282,99410,00377,50
Doba obratu pohľadávok 73,1573,1689,40188,1840,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 322,07177,52150,65227,25170,54
EBIT v minulom roku 357 535240 008173 419129 176-74 381
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 86 582357 535240 008173 419129 176
EBITDA 322 280592 866473 318403 035344 279
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 322 280592 866473 318403 035344 279
Efektívna daňová sadzba 0,54590,25080,30080,30530,2349
Finančná páka 3,173,323,674,796,05
Finančné účty 976 797630 177404 776272 523546 214
Hrubá marža 0,56080,55590,53790,47570,4203
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 321 806589 516484 533399 662340 870
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61320,58400,53240,55430,4517
Krátkodobé pohľadávky 197 104316 881425 875735 085142 180
Krátkodobé záväzky 867 817768 900717 664887 703603 825
Krytie dlhovej služby 3,574,122,401,611,13
Materiál 486,00543,002 1342 5243 091
Nákladové úroky 1 2234 0646 2658 84912 574
Nákladové úroky v minulom roku 4 0646 2658 84912 57414 261
Náklady na predaný tovar 403 419669 926770 953722 995724 337
Neobežný majetok 239 748344 113461 191522 301585 256
Obežný majetok 1 174 387947 601832 7851 010 132691 485
Obrat aktív 0,69501,201,290,89020,9669
Obrat neobežného majetku 4,104,593,772,732,21
Obrat obežného majetku 0,83751,672,091,411,87
Odpisy 238 954237 844236 856231 032211 698
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 119 477118 922118 428115 516105 849
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 119 477118 922118 428115 516105 849
Osobné náklady 302 190321 084475 157288 149204 358
Ostatné náklady na finančnú činnosť 474,003 3987 7923 3733 409
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000048,007,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 840 342642 943513 397741 272467 612
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 277 719502 675400 281345 365300 914
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08680,66780,44440,34200,4038
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18890,87630,54560,36700,2932
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69020,47860,30030,17020,4086
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52090,35240,49090,41000,3598
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,922,842,042,442,78
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,631,361,351,37
Pohľadávky z obchodného styku 147 294178 008182 975128 930128 143
Pohotová likvidita II. stupeň 1,231,070,97420,95370,8351
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,29-1,76-2,781,223,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 283,4255,4621,11-30,93-4,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62160,59270,58590,64060,6161
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,971,972,153,073,73
Pridaná hodnota 580 083911 013967 838702 812568 030
Primárna platobná neschopnosť 5,713,612,815,753,65
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08680,66780,44440,34200,4038
Rýchla likvidita I. stupeň 1,020,69350,44570,24140,6096
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,731,321,672,552,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,731,321,672,552,39
Služby 368 595634 117731 033689 027689 330
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 415 1721 316 6311 348 1061 601 6081 336 641
Spotreba materiálu… 34 82435 80939 92033 96835 007
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 983 5021 580 9391 748 2911 425 8071 292 367
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00009 5000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 983 5021 580 9391 738 7911 425 8071 292 367
Účtovný cash flow 346 620225 401132 253-273 691-57 092
Úrokové krytie 70,7987,9838,3119,6010,27
Vlastné imanie 446 582396 574367 716334 291220 958
Všetky záväzky 879 663780 315789 8321 025 943823 494
Výnosy budúcich období dlhodobé 38 11188 926139 742190 558241 373
Výnosy budúcich období krátkodobé 50 81650 81650 81650 81650 816
Výsledok hospodárenia 83 326355 022236 592172 003132 581
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 83 326355 022236 592172 003132 581
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 765264 831163 425114 33389 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 264 831163 425114 33389 216-89 529
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 85 359353 471233 743164 570116 602
Zásoby 486,00543,002 1342 5243 091
Záväzky 879 663780 315789 8321 025 943823 494
Záväzky z obchodného styku 840 342642 943513 397741 272467 612
Zisk pred zdanením 85 359353 471233 743164 570116 602
Zmena EBIT 0,24221,491,381,34-1,74
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00009 3700,00000,0000