BARBOT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 439 2381 415 1721 316 6311 348 1061 601 608
Bežná likvidita III. stupeň 1,721,231,070,97650,9559
Časové rozlíšenie aktív 672,001 03724 91754 13069 175
Časové rozlíšenie pasív 0,000088 927139 742190 558241 374
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1444-0,7762-0,5684-0,35970,8187
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,261,971,972,153,07
Celkové tržby 991 4951 034 4321 638 9061 799 2501 477 405
Celkový dlh 801 451879 663780 315789 8321 025 943
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 068 878-976 797-630 177-404 776-272 523
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 068 878976 797630 177404 776272 523
Čistý cash flow 92 081346 620225 401132 253-273 691
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 238 74186 582357 535240 008173 419
Čistý zisk 191 20538 765264 831163 425114 333
Čistý zisk v minulom roku 38 765264 831163 425114 33389 216
Cudzie zdroje -637 787-446 582-396 574-367 716-334 291
Daň z príjmov 47 46646 59488 64070 31850 237
Daň z príjmov v minulom roku 46 59488 64070 31850 23727 386
Daň z príjmov z bežnej činnosti 47 46646 59488 64070 31850 237
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 418,2473,1573,1689,40188,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 383,8754,6641,1038,4133,01
Doba obratu aktív 2 019525,20303,98282,99410,00
Doba obratu pohľadávok 418,2473,1573,1689,40188,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 116322,07177,52150,65227,25
EBIT v minulom roku 86 582357 535240 008173 419129 176
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 238 74186 582357 535240 008173 419
EBITDA 453 773322 280592 866473 318403 035
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 453 773322 280592 866473 318403 035
Efektívna daňová sadzba 0,19890,54590,25080,30080,3053
Finančná páka 2,263,173,323,674,79
Finančné účty 1 068 878976 797630 177404 776272 523
Hrubá marža 0,07590,56080,55590,53790,4757
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 210 346321 806589 516484 533399 662
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55270,61320,58400,53240,5543
Krátkodobé pohľadávky 298 189197 104316 881425 875735 085
Krátkodobé záväzky 795 485867 817768 900717 664887 703
Krytie dlhovej služby 6 4823,574,122,401,61
Materiál 99,00486,00543,002 1342 524
Nákladové úroky 70,001 2234 0646 2658 849
Nákladové úroky v minulom roku 1 2234 0646 2658 84912 574
Náklady na predaný tovar 184 949403 419669 926770 953722 995
Neobežný majetok 71 400239 748344 113461 191522 301
Obežný majetok 1 367 1661 174 387947 601832 7851 010 132
Obrat aktív 0,18080,69501,201,290,8902
Obrat neobežného majetku 3,644,104,593,772,73
Obrat obežného majetku 0,19030,83751,672,091,41
Odpisy 170 736238 954237 844236 856231 032
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 85 368119 477118 922118 428115 516
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 85 368119 477118 922118 428115 516
Osobné náklady 51 892302 190321 084475 157288 149
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 427474,003 3987 7923 373
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000048,007,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 789 615840 342642 943513 397741 272
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 361 941277 719502 675400 281345 365
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,29980,08680,66780,44440,3420
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37090,18890,87630,54560,3670
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74270,69020,47860,30030,1702
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68930,52090,35240,49090,4100
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,922,842,042,44
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,33821,071,631,361,35
Pohľadávky z obchodného styku 273 688147 294178 008182 975128 930
Pohotová likvidita II. stupeň 1,721,231,070,97420,9537
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,93-1,29-1,76-2,781,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 315283,4255,4621,11-30,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55690,62160,59270,58590,6406
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,261,971,972,153,07
Pridaná hodnota 75 282580 083911 013967 838702 812
Primárna platobná neschopnosť 2,895,713,612,815,75
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,29980,08680,66780,44440,3420
Rýchla likvidita I. stupeň 1,341,020,69350,44570,2414
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,772,731,321,672,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,772,731,321,672,55
Služby 158 093368 595634 117731 033689 027
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 439 2381 415 1721 316 6311 348 1061 601 608
Spotreba materiálu… 26 85634 82435 80939 92033 968
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 640 231983 5021 580 9391 748 2911 425 807
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 380 0000,00000,00009 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 260 231983 5021 580 9391 738 7911 425 807
Účtovný cash flow 92 081346 620225 401132 253-273 691
Úrokové krytie 3 41170,7987,9838,3119,60
Vlastné imanie 637 787446 582396 574367 716334 291
Všetky záväzky 801 451879 663780 315789 8321 025 943
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000038 11188 926139 742190 558
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000050 81650 81650 81650 816
Výsledok hospodárenia 242 16883 326355 022236 592172 003
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 242 16883 326355 022236 592172 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 191 20538 765264 831163 425114 333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 38 765264 831163 425114 33389 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 238 67185 359353 471233 743164 570
Zásoby 99,00486,00543,002 1342 524
Záväzky 801 451879 663780 315789 8321 025 943
Záväzky z obchodného styku 789 615840 342642 943513 397741 272
Zisk pred zdanením 238 67185 359353 471233 743164 570
Zmena EBIT 2,760,24221,491,381,34
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 420 8690,00000,00009 3700,0000