BAMA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 94643 74450 97648 45952 455
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002 783
Bežná likvidita III. stupeň 1,161,211,301,271,23
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -50,56-9,89-3,16-3,28-4,43
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,53620,53250,53230,57330,6160
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 108,2321,416,766,488,68
Celkové tržby 173 735175 477196 882196 151194 860
Celkový dlh 41 56241 79244 41041 98247 034
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 414-19 299-20 754-21 223-21 209
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 41419 29920 75421 22323 992
Čistý cash flow 19 41419 29920 75421 22323 992
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 568-3 6541 0492 0165 792
Čistý zisk -1 568-3 6541 0492 0165 792
Čistý zisk v minulom roku -3 65489,001 0564 832-3 317
Cudzie zdroje -384,00-1 952-6 566-6 477-5 421
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002 783
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000125,000,0000291,00
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,00002 783
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,574,223,652,572,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,15391,691,410,61760,4439
Doba obratu aktív 88,4390,9995,0890,4298,26
Doba obratu pohľadávok 2,574,223,882,572,79
Doba obratu zásob 70,2370,8079,2069,2667,32
Doba splácania záväzkov 119,30114,46109,72104,74114,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,3375,3972,7169,0772,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9,318,138,970,74131,57
EBIT v minulom roku -3 6541 0492 0165 792-2 357
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 568-3 6541 0492 0165 792
EBITDA 1 017-1 3004 2426 14410 543
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 017-1 3004 2426 14410 543
Finančná páka 109,2322,417,767,489,68
Finančné účty 19 41419 29920 75421 22323 992
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 511-3 5982 5304 8558 610
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86320,82850,76480,76390,7425
Krátkodobé pohľadávky 1 2172 0271 9551 3751 200
Krátkodobé záväzky 36 20736 24438 98637 01838 950
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 8272 5743 187262,00533,00
Náklady na predaný tovar 126 703130 733145 688143 436139 044
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 110 777115 576129 689129 000123 728
Neobežný majetok 0,00000,00000,00001 3844 151
Obežný majetok 41 94643 74450 97647 07548 304
Obrat aktív 4,134,013,844,043,71
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,0000141,3446,94
Obrat obežného majetku 4,134,013,844,164,03
Obrat zásob 5,205,164,615,275,42
Odpisy 0,00000,00001 3832 7682 768
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00001 3832 7682 768
Osobné náklady 45 74145 82646 38745 05044 438
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5282 2981 7121 2891 933
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 568-3 6542 4324 7848 560
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -4,08-1,870,15980,31130,7060
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98491,020,92760,86350,7962
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,020,97641,081,161,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,020,97641,051,091,18
Pohľadávky z obchodného styku 73,00814,00757,00331,00237,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56980,58840,58250,61050,6468
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99080,95540,87120,86630,8967
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 108,2321,416,766,488,68
Pridaná hodnota 46 44144 74450 00952 17455 816
Primárna platobná neschopnosť 38,733,164,210,79152,25
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,08-1,870,15980,31131,07
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53620,53250,53230,57330,6160
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 40,87-32,1510,476,834,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 40,87-32,1510,476,834,46
Služby 13 39412 98313 03212 20412 492
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 94643 74450 97648 45952 455
Spotreba materiálu… 2 5322 1742 9672 2322 824
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00002 783
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 173 144175 477195 697195 610194 860
Tržby z predaja tovaru 173 144175 477195 697195 610194 860
Účtovný cash flow 19 41419 29920 75421 22323 992
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00002 783
Vlastné imanie 384,001 9526 5666 4775 421
Všetky záväzky 41 56241 79244 41041 98247 034
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -4,080,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 017-1 3002 8593 3767 775
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 017-1 3002 8593 3767 775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 568-3 6541 0492 0165 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 65489,001 0564 832-3 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 568-3 6541 0492 0165 792
Zásoby 21 31522 41828 14224 47722 821
Záväzky 41 56241 79244 41041 98247 034
Záväzky z obchodného styku 2 8272 5743 187262,00533,00
Zisk pred zdanením -1 568-3 6541 0492 0165 792
Zmena EBIT 0,4291-3,480,52030,3481-2,46