ELSTROTE, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 733 609789 717805 966857 078814 192
Aktivácia 0,000054 0000,00000,00000,0000
Bankové úvery 268 208177 303210 321245 526125 253
Bežná likvidita III. stupeň 1,671,231,391,471,24
Bežné bankové úvery 126 546133 049130 655130 448125 253
Časové rozlíšenie aktív 2 2533 0052 8112 3592 848
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,602,893,102,802,63
Celkové tržby 1 526 4511 368 2051 250 1921 182 0151 107 432
Celkový dlh 529 680586 805609 379631 683590 101
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 219 272159 890187 655193 92258 740
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 93617 41322 66651 60466 513
Čistý cash flow 31 523-5 253-28 938-14 90917 251
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 55618 26711 03411 4698 726
Čistý zisk 1 0176 324734,001 3041 026
Čistý zisk v minulom roku 6 324734,001 3041 0261 138
Cudzie zdroje -203 929-202 912-196 587-225 395-224 091
Daň z príjmov 3 5353 5851 4041 7291 285
Daň z príjmov v minulom roku 3 5851 4041 7291 285970,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5353 5851 4041 7291 285
Dlhodobé bankové úvery 141 66244 25479 666115 0780,0000
Dlhodobý dlh 141 66244 25479 666115 0780,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,1737,6959,1951,6643,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,9226,4447,3939,2130,41
Doba obratu aktív 172,25222,65239,06267,20273,92
Doba obratu pohľadávok 37,1737,6959,1951,6643,94
Doba obratu zásob 307,97490,95516,31619,10776,74
Doba splácania záväzkov 182,89390,01405,59442,13678,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,53109,83112,77114,64150,16
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 115,09300,76323,59344,71618,95
EBIT v minulom roku 18 26711 03411 4698 7268 437
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 55618 26711 03411 4698 726
EBITDA 63 25071 86361 56350 71463 379
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 25071 86361 56350 71463 379
Efektívna daňová sadzba 0,77660,36180,65670,57010,5560
Finančná páka 3,603,894,103,803,63
Finančné účty 48 93617 41322 66651 60466 513
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 65 69571 26177 88048 33562 516
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32820,49330,47170,42900,5482
Krátkodobé pohľadávky 158 316133 669199 561165 715130 597
Krátkodobé záväzky 240 768389 566380 190367 727446 328
Krytie dlhovej služby 7,028,606,926,019,88
Materiál 91 652123 872109 297118 69199 930
Nákladové úroky 9 0048 3588 8968 4366 415
Nákladové úroky v minulom roku 8 3588 8968 4366 4156 329
Náklady na predaný tovar 1 149 735897 563910 245882 757810 188
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 480 508364 585342 144303 575240 131
Neobežný majetok 118 671145 23696 946122 486103 225
Obežný majetok 612 685641 476706 209732 233708 119
Obrat aktív 2,121,641,531,371,33
Obrat neobežného majetku 13,108,9112,699,5610,51
Obrat obežného majetku 2,542,021,741,601,53
Obrat zásob 1,190,74350,70690,58960,4699
Odpisy 53 13047 25251 08042 52048 734
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 56523 62625 54021 26024 367
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 56523 62625 54021 26024 367
Osobné náklady 380 079361 203298 204272 044257 534
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 4535 7945 9607 3514 909
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000087,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 151 514300 422303 324286 697407 206
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 14753 57651 81443 82449 760
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93900,90970,93100,94450,9374
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,84241,090,93620,94881,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,101,071,061,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93440,97210,91700,91570,8970
Pohľadávky z obchodného styku 114 64593 789159 765125 77690 390
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57040,29480,44050,44100,3498
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,4738,636,7915,12-12,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,50-0,6285-3,25-1,772,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72200,74310,75610,73700,7248
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,602,893,102,802,63
Pridaná hodnota 404 786397 058320 303288 042274 728
Primárna platobná neschopnosť 1,323,201,902,284,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,378,179,9012,469,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,378,179,9012,469,31
Služby 108 49497 230122 976145 484112 130
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 733 609789 717805 966857 078814 192
Spotreba materiálu… 504 990487 861434 622422 708451 317
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 268 208177 303210 321245 526125 253
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 559 9701 297 2171 241 6431 173 2851 086 939
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 4492 59611 0952 4862 023
Tržby z predaja tovaru 604 182467 566443 027390 618307 391
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 950 339827 055787 521780 181777 525
Účtovný cash flow 31 523-5 253-28 938-14 90917 251
Úročený dlh 268 208177 303210 321245 526125 253
Úrokové krytie 1,512,191,241,361,36
Vlastné imanie 203 929202 912196 587225 395224 091
Všetky záväzky 529 680586 805609 379631 683590 101
Výsledok hospodárenia 11 33026 15620 0849 31115 389
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 33026 15620 0849 31115 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 0176 324734,001 3041 026
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 324734,001 3041 0261 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 5529 9092 1383 0332 311
Zásoby 405 433490 394483 982514 914511 009
Záväzky 529 680586 805609 379631 683590 101
Záväzky z obchodného styku 151 514300 422303 324286 697407 206
Zisk pred zdanením 4 5529 9092 1383 0332 311
Zmena EBIT 0,74211,660,96211,311,03
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -55 743-1 887-10 503-10 990-6 610
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -55 743-1 887-10 503-10 990-6 610
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 2391 0511 4941 3691 279