S V E J A N, v.o.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 1 8471 8741 7701 8860,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,774,535,714,430,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0185-0,08150,5973-0,02190,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06980,2874-2,810,07510,0000
Celkové tržby 39 47439 53643 35041 1160,0000
Celkový dlh 387,00414,00310,00426,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 847-1 874-1 014-1 8860,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8471 8741 0141 8860,0000
Čistý cash flow -27,00119,00-872,0032,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000279,00235,000,0000
Čistý zisk 0,00000,0000279,00235,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000235,00300,000,0000
Cudzie zdroje -1 460-1 460-1 460-1 4600,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00006,370,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00006,370,00000,0000
Doba obratu aktív 17,0817,3014,9016,740,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00006,370,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3,583,822,613,780,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000235,00300,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000279,00235,000,0000
EBITDA 618,00368,00427,00379,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 618,00368,00427,00379,000,0000
Finančná páka 1,271,281,211,290,0000
Finančné účty 1 8471 8741 0141 8860,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7905-0,7791-0,8249-0,77410,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79050,77910,82490,77410,0000
Hrubá marža 0,50180,55730,48710,37560,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 457,00189,00279,00235,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000756,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 387,00414,00310,00426,000,0000
Náklady na predaný tovar 19 66417 50422 23625 6740,0000
Obežný majetok 1 8471 8741 7701 8860,0000
Obrat aktív 21,3721,1024,4921,800,0000
Obrat obežného majetku 21,3721,1024,4921,800,0000
Osobné náklady 18 76721 08820 12014 5000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 161,00179,00148,00144,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000279,00235,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,57291,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94740,95720,95290,93900,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,041,051,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,041,051,060,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000756,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,774,535,714,430,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 54,07-12,271,67-45,630,0000
Pridaná hodnota 19 81022 03221 11415 4420,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,774,533,274,430,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,62621,130,72601,120,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,62621,130,72601,120,0000
Služby 17 48015 54219 56623 0020,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 8471 8741 7701 8860,0000
Spotreba materiálu… 2 1841 9622 6702 6720,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 47439 53643 35041 1160,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 47439 53643 35041 1160,0000
Účtovný cash flow -27,00119,00-872,0032,000,0000
Vlastné imanie 1 4601 4601 4601 4600,0000
Všetky záväzky 387,00414,00310,00426,000,0000
Výsledok hospodárenia 618,00368,00427,00379,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 618,00368,00427,00379,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000279,00235,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000235,00300,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 457,00189,00279,00235,000,0000
Záväzky 387,00414,00310,00426,000,0000
Záväzky z obchodného styku 387,00414,00310,00426,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 387,00414,00310,00426,000,0000
Zisk pred zdanením 457,00189,00279,00235,000,0000
Zmena EBIT 0,00000,00001,190,78330,0000