TBB, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 333 03018 131 68318 686 61019 087 72816 730 461
Aktivácia 3 169530,003 2402 6576 712
Bankové úvery 5 872 2905 509 7126 423 9526 260 8873 405 696
Bežná likvidita III. stupeň 1,431,391,361,441,53
Bežné bankové úvery 3 975 9933 644 5713 595 6073 119 9633 405 696
Časové rozlíšenie aktív 41 46735 70538 91341 66156 109
Časové rozlíšenie pasív 1 88519 3708 0723 54215 458
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5187-0,15410,2142-0,04752,42
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95901,011,251,281,15
Celkové tržby 23 210 05822 929 31522 527 31922 630 1950,0000
Celkový dlh 8 484 2459 092 35110 359 00810 698 9648 943 067
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 279 9793 463 2734 105 2754 354 111295 632
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 592 3112 046 4392 318 6771 906 7763 110 064
Čistý cash flow -454 128-272 238411 901-96 4163 110 064
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 987 1291 095 5841 431 8891 553 2301 044 795
Čistý zisk 673 873700 432987 5081 076 356878 856
Čistý zisk v minulom roku 700 432987 5081 076 356686 9291 276 237
Cudzie zdroje -8 846 900-9 019 962-8 319 530-8 385 222-7 771 936
Daň z príjmov 193 427248 604274 847321 0120,0000
Daň z príjmov v minulom roku 248 604274 847321 012211 6340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 193 427248 604274 847321 0120,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 896 2971 865 1412 828 3453 140 9240,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 8652 8652 8653 3633 380
Dlhodobý dlh 1 896 2971 865 1412 828 3453 140 9240,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,0853,4451,4761,7551,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,7449,5844,0658,0146,89
Doba obratu aktív 276,38298,67312,35313,63340,50
Doba obratu pohľadávok 49,1253,4951,5261,8151,92
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000045,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,9629,1032,1533,3326,14
EBIT v minulom roku 1 095 5841 431 8891 553 2301 059 0431 460 060
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 987 1291 095 5841 431 8891 553 2301 044 795
EBITDA 4 278 0074 368 3424 742 9524 636 2533 187 884
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 278 0074 368 3424 742 9524 636 2533 187 884
Finančná páka 1,962,012,252,282,15
Finančné účty 1 592 3112 046 4392 318 6771 906 7763 110 064
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5104-0,4975-0,4452-0,4393-0,4645
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51040,49750,44520,43930,4645
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 159 9975 106 2835 522 2195 757 3803 164 150
Krátkodobé pohľadávky 3 077 9373 244 4333 079 2293 758 4152 547 640
Krátkodobé záväzky 875 5541 766 4381 923 2172 028 2281 284 174
Krytie dlhovej služby 35,7029,8127,9829,7519,21
Materiál 1 560 6071 349 3811 363 7551 132 457827 469
Nákladové úroky 119 829146 548169 534155 862165 939
Nákladové úroky v minulom roku 146 548169 534155 862160 480183 823
Náklady na predaný tovar 13 591 96112 830 44112 724 61813 209 71610 099 679
Neobežný majetok 10 365 58010 595 98611 172 90811 643 1539 529 178
Obežný majetok 6 925 9837 499 9927 474 7897 402 9147 145 174
Obrat aktív 1,321,221,171,161,07
Obrat neobežného majetku 2,212,091,951,911,88
Obrat obežného majetku 3,312,952,923,002,51
Odpisy 3 423 1783 357 4263 393 6463 218 8821 593 678
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 711 5891 678 7131 696 8231 609 4411 593 678
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 711 5891 678 7131 696 8231 609 4410,0000
Osobné náklady 6 619 7136 391 1506 058 8455 877 2990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 52821 09531 22534 37523 734
Ostatné záväzky z obchodného styku 149 743976 322668 475561 4030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 097 0514 057 8584 381 1544 295 2382 472 534
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71050,68160,66430,65420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7578
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,471,511,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92770,96190,96480,98774,92
Pohľadávky z obchodného styku 2 931 3383 009 9192 635 7833 530 6662 304 131
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97080,98090,98371,111,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,4833,13-20,2086,97-2,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,79-1,862,43-0,618618,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48950,50150,55440,56050,5345
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95901,011,251,281,15
Pridaná hodnota 9 316 4039 376 6859 120 0118 984 2437 834 566
Rýchla likvidita I. stupeň 0,32810,37690,41950,37010,6610
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,982,082,182,312,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,982,082,182,312,81
Služby 2 384 6172 363 0232 255 7462 523 2571 887 239
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 333 03018 131 68318 686 61019 087 72816 730 461
Spotreba materiálu… 11 045 90310 802 06510 580 47110 453 6918 451 882
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 872 2905 509 7126 423 9526 260 8873 405 696
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 339 27722 538 20622 241 41122 791 97917 934 245
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 448 759379 518405 246577 7510,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 890 51822 158 68821 836 16522 214 22817 934 245
Účtovný cash flow -454 128-272 238411 901-96 4163 110 064
Úročený dlh 5 872 2905 509 7126 423 9526 260 8873 405 696
Úrokové krytie 8,247,488,459,976,30
Vlastné imanie 8 846 9009 019 9628 319 5308 385 2227 771 936
Všetky záväzky 8 484 2459 092 35110 359 00810 698 9648 943 067
Výsledok hospodárenia 1 010 5121 125 5811 485 1231 581 2781 369 152
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 010 5121 125 5811 485 1231 581 2781 369 152
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 673 873700 432987 5081 076 356878 856
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 700 432987 5081 076 356686 9291 276 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 867 300949 0361 262 3551 397 3681 133 405
Zásoby 2 252 8702 206 2552 074 0181 734 3601 484 090
Záväzky 8 484 2459 092 35110 359 00810 698 9648 943 067
Záväzky z obchodného styku 149 743976 322668 475561 4030,0000
Zisk pred zdanením 867 300949 0361 262 3551 397 3681 133 405
Zmena EBIT 0,90100,76510,92191,470,7156
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -164 610334 117108 359-235 425232 730
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -164 610334 117108 359-235 425232 730
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 293 076264 853269 429413 844225 054