ECOTHERM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 305 414279 114486 811433 949356 071
Bankové úvery 63 40982 292171 368109 43374 218
Bežná likvidita III. stupeň 1,351,171,060,95341,03
Bežné bankové úvery 63 40982 292171 368109 43374 218
Časové rozlíšenie aktív 3 90444 75233 0094 0485 622
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 6500,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,643,426,4586,097,92
Celkové tržby 2 309 3191 257 6252 053 4191 539 3640,0000
Celkový dlh 221 507215 932421 502427 335316 140
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 62 64681 512171 104107 42172 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 763,00780,00264,002 0121 447
Čistý cash flow -17,00516,00-1 748-58,001 447
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 48 88614 28216 545-10 22637 489
Čistý zisk 41 7256 8748 344-19 75531 162
Čistý zisk v minulom roku 6 8748 344-19 755-15 211-65 069
Cudzie zdroje -83 907-63 182-65 309-4 964-39 931
Daň z príjmov 2 8802 8802 8805 2540,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8805 254506,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 8805 2540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,5428,1253,9169,8636,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,5123,9052,3867,5835,99
Doba obratu aktív 49,0481,8387,79104,2178,93
Doba obratu pohľadávok 13,5428,1253,9169,8636,24
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000046,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,7133,9241,4873,4342,32
EBIT v minulom roku 14 28216 545-10 226-11 070-57 932
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 48 88614 28216 545-10 22637 489
EBITDA 80 07853 92956 94147 401665 595
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 80 07853 92956 94147 401665 595
Finančná páka 3,644,427,4587,428,92
Finančné účty 763,00780,00264,002 0121 447
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 122 30444 40749 78842 401654 621
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36110,41450,47250,70460,5362
Krátkodobé pohľadávky 84 34295 910298 943290 910163 504
Krátkodobé záväzky 110 273115 684229 997305 777190 932
Krytie dlhovej služby 18,7111,9110,708,00105,20
Materiál 145 29889 66791 665100 454102 315
Nákladové úroky 4 2814 5285 3214 2756 327
Nákladové úroky v minulom roku 4 5285 3214 2753 6357 137
Náklady na predaný tovar 2 119 0311 102 5811 890 6121 368 9391 515 019
Neobežný majetok 71 10748 00562 93036 52583 183
Obežný majetok 230 403186 357390 872393 376267 266
Obrat aktív 7,444,464,163,504,62
Obrat neobežného majetku 31,9725,9332,1641,6119,80
Obrat obežného majetku 9,876,685,183,866,16
Odpisy 46 41229 85030 21651 392101 952
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 20614 92515 10825 696101 952
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 20614 92515 10825 6960,0000
Osobné náklady 100 60197 81698 481124 6620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 17310 0669 1539 14612 287
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 953,000,00000,00001 9901 313
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 02880 409164 811211 1660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 88 13736 72438 56031 637133 114
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65340,68700,73860,82580,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,461,351,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,121,040,85741,29
Pohľadávky z obchodného styku 84 13081 507290 458281 421162 388
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51250,71440,82770,71240,6433
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4 936-122,4537,3685,59-27,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72530,77360,86580,98480,8879
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,643,426,4586,097,92
Pridaná hodnota 153 966142 382133 337150 952131 660
Primárna platobná neschopnosť 0,79670,98650,56740,75040,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,49730,10880,1278-3,980,7804
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,774,007,409,020,4750
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,774,007,409,020,4750
Služby 1 589 206673 9661 273 573806 747847 494
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 305 414279 114486 811433 949356 071
Spotreba materiálu… 529 825428 615617 039562 192667 525
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 63 40982 292171 368109 43374 218
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 298 7201 245 2352 024 9491 520 9691 646 679
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 25 723272,001 000,001 0780,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000733,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 272 9971 244 2302 023 9491 519 8911 646 679
Účtovný cash flow -17,00516,00-1 748-58,001 447
Úročený dlh 63 40982 292171 368109 43374 218
Úrokové krytie 11,423,153,11-2,395,93
Vlastné imanie 83 90763 18265 3094 96439 931
Všetky záväzky 221 507215 932421 502427 335316 140
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00001 6500,0000
Výsledok hospodárenia 58 10624 35125 712-2 91350 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 58 10624 35125 712-2 91350 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 7256 8748 344-19 75531 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 8748 344-19 755-15 211-65 069
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 6059 75411 224-14 50132 857
Zásoby 145 29889 66791 665100 454102 315
Záväzky 221 507215 932421 502427 335316 140
Záväzky z obchodného styku 67 02880 409164 811211 1660,0000
Zisk pred zdanením 44 6059 75411 224-14 50132 857
Zmena EBIT 3,420,8632-1,620,9238-0,6471
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 2830,00002 0130,0000513 416
Účtovné závierky