ALUMA TRADE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 48 688927 625958 395989 7301 250 839
Bežná likvidita III. stupeň 0,04701,001,001,021,29
Časové rozlíšenie aktív 2 443903,00903,001 1372 228
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0132-0,3847-2,590,5278-0,1383
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,02-28,63-398,3474,133,56
Celkové tržby 116 595240 580243 170244 4380,0000
Celkový dlh 2 269 647961 198960 807976 557976 399
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 538-2 147-15 061-21 306-37 948
Čistá marža, Zisková marža, ROS -18,76-0,1295-0,0602-0,73950,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 5382 14715 06121 30637 948
Čistý cash flow 29 391-12 914-6 245-6 95337 948
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 187 356-30 171-13 641-179 773443 053
Čistý zisk -2 187 386-31 161-14 631-180 763436 472
Čistý zisk v minulom roku -31 161-14 631-180 763-80 505-509 515
Cudzie zdroje 2 220 95933 5732 412-13 173-274 440
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000955,00955,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,411 3641 3771 380329,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,411 3641 3761 378328,12
Doba obratu aktív 150,241 4081 4441 476370,05
Doba obratu pohľadávok 5,411 3641 3771 381329,58
Doba obratu zásob 46,0950,4956,2595,4149,37
Doba splácania záväzkov 3 6881 8011 8882 277306,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 1981 4021 4421 451287,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 1011 6391 7212 0570,0000
EBIT v minulom roku -30 171-13 641-179 773-77 594-477 800
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 187 356-30 171-13 641-179 773443 053
EBITDA -2 187 042-29 660-13 014-192 245603 574
EBITDA marža -18,76-0,1233-0,0535-0,78650,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 187 042-29 660-13 014-192 245603 574
Finančná páka -0,0219-27,63-397,3475,134,56
Finančné účty 31 5382 14715 06121 30637 948
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 45,620,03620,0025-0,0133-0,2194
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -45,62-0,0362-0,00250,01330,2194
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 187 350-30 063-13 553-163 307601 279
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 21,290,99610,99830,98350,7761
Krátkodobé pohľadávky 1 752898 663913 924925 5381 113 080
Krátkodobé záväzky 1 036 509924 001956 724973 373970 743
Krytie dlhovej služby -72 901-988,67-433,80-6 40891,71
Materiál 11,0011,0056,0072,002 296
Nákladové úroky 30,0030,0030,0030,006 581
Nákladové úroky v minulom roku 30,0030,0030,0030,0031 715
Náklady na predaný tovar 136 992214 183225 563290 5641 388 478
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 102 589187 313184 987156 062714 423
Obežný majetok 46 245926 722957 492988 5931 248 611
Obrat aktív 2,430,25930,25270,24740,9863
Obrat obežného majetku 2,560,25950,25290,24760,9881
Obrat zásob 7,927,236,493,837,39
Odpisy 0,00000,00000,00000,00006 136
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00006 136
Osobné náklady 2 37422 10522 41966 8150,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 308,00525,00629,001 3622 295
Ostatné záväzky z obchodného styku 871 646841 133872 445879 4160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 187 386-31 161-14 631-180 763442 608
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,98490,92826,07-13,721,59
Podiel EBIT k aktívam -44,93-0,0325-0,0142-0,18160,3542
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -44,93-0,0325-0,0142-0,18160,3542
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,21-8,33-8,16-10,991,58
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64780,00230,01570,02150,0303
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,12690,83971,35-1,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -7,881,190,7420-0,68470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -7,881,190,7420-0,6847-25,22
Pohľadávky z obchodného styku 1 752898 461913 183923 9201 109 107
Pohotová likvidita II. stupeň 0,03450,97590,97200,97391,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 75,57-2,60-0,38621,89-7,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 979,70-430,47-208,17-231,775,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 46,621,041,000,98670,7806
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,02-28,63-398,3474,133,56
Pridaná hodnota -18 70826 32516 634-45 751-154 724
Primárna platobná neschopnosť 497,510,93620,95540,95180,0000
Rentabilita aktív, ROA -44,93-0,0336-0,0153-0,18260,3489
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,98490,92826,07-13,721,59
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,04-32,41-73,83-5,081,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,04-32,41-73,83-5,081,62
Služby 32 09526 77340 476118 124294 945
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 48 688927 625958 395989 7301 250 839
Spotreba materiálu… 619,0097,00100,00847,00145 297
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 118 284240 569242 242259 9631 233 754
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000061,0045,0015 1500,0000
Tržby z predaja tovaru 114 207238 381231 873188 666782 872
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 0772 12710 32456 147450 882
Účtovný cash flow 29 391-12 914-6 245-6 95337 948
Úrokové krytie -72 912-1 006-454,70-5 99267,32
Vlastné imanie -2 220 959-33 573-2 41213 173274 440
Všetky záväzky 2 269 647961 198960 807976 557976 399
Výsledok hospodárenia -2 187 042-29 644-12 998-179 119445 783
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 187 042-29 644-12 998-179 119445 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 187 386-31 161-14 631-180 763436 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 161-14 631-180 763-80 505-509 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 187 386-30 201-13 671-179 803436 473
Zásoby 12 95525 91228 50740 79496 628
Záväzky 2 269 647961 198960 807976 557976 399
Záväzky z obchodného styku 871 646841 133872 445879 4160,0000
Zisk pred zdanením -2 187 386-30 201-13 671-179 803436 473
Zmena EBIT 72,502,210,07592,32-0,9273
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 6890,00000,0000-15 531-233 813
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 6890,00000,0000-15 531-233 813
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000045,0029,002 024151 655