MARTIMEX-DATEKO a.s. „v likvidácii“

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 09330 27534 11928 44221 017
Bežná likvidita III. stupeň 0,00005,273,572,861,84
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 350471,00504,00509,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,90-0,0092-0,1913-0,4526-0,5591
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,03600,41730,84330,4384
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,38460,68150,62761,55
Celkové tržby 51 72629 796113 570113 658109 192
Celkový dlh 0,00008 41013 82810 96712 783
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 093-27 645-27 443-23 561-15 651
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 09327 64527 44323 56115 651
Čistý cash flow -20 552202,003 8827 9104 604
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -16 2431 4894 93410 5184 573
Čistý zisk -16 2431 4153 8169 2413 613
Čistý zisk v minulom roku 1 4153 9749 2413 613276,00
Cudzie zdroje -7 093-21 865-20 291-17 475-8 234
Daň z príjmov 0,000074,001 1181 277960,00
Daň z príjmov v minulom roku 74,00960,001 277960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000074,001 1181 277960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00007,4517,058,7710,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00007,4517,058,7710,41
Doba obratu aktív 51,15370,87109,6591,3470,25
Doba obratu pohľadávok 0,00007,4517,058,7710,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000068,8029,9030,1235,11
EBIT v minulom roku 1 4894 93410 5184 5731 236
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -16 2431 4894 93410 5184 573
EBITDA -15 3871 9736 85812 7576 180
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 3871 9736 85812 7576 180
Finančná páka 1,00001,381,681,632,55
Finančné účty 7 09327 64527 44323 56115 651
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,7222-0,5947-0,6144-0,3918
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,72220,59470,61440,3918
Hrubá marža 0,78010,86720,88000,88790,8755
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -15 1231 9476 67912 4885 994
Krátkodobé pohľadávky 0,0000608,005 3042 7323 113
Krátkodobé záväzky 0,00005 6169 3039 38010 502
Náklady na predaný tovar 10 2683 95813 63112 73713 590
Neobežný majetok 0,0000672,00901,001 6451 744
Obežný majetok 7 09328 25332 74726 29318 764
Obrat aktív 7,140,98423,334,005,20
Obrat neobežného majetku 0,000044,34126,0569,0962,61
Obrat obežného majetku 7,141,053,474,325,82
Odpisy 562,00458,001 7461 9701 422
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 281,00229,00873,00985,00711,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 281,00229,00873,00985,00711,00
Osobné náklady 55 89023 34092 35387 81585 342
Ostatné náklady na finančnú činnosť 70,0026,00179,00269,00186,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000112,001 010874,00717,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -15 6811 8735 56211 2115 035
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,290,06470,18810,52880,4388
Podiel EBIT k aktívam -2,290,04920,14460,36980,2176
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,290,04920,14460,36980,2176
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,290,06040,19880,55180,4349
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,91310,80430,82840,7447
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,390,90330,92410,87010,8927
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,72201,111,081,151,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71481,091,061,121,10
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000608,005 3042 7323 113
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00005,273,572,861,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3451-108,24-5,23-2,21-1,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,27780,40530,38560,6082
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,38460,68150,62761,55
Pridaná hodnota 40 35125 83899 939100 92195 602
Rentabilita aktív, ROA -2,290,04670,11180,32490,1719
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,290,06470,18810,52880,4388
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00004,922,952,511,49
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00004,262,020,85972,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00004,262,020,85972,07
Služby 9 9763 67412 47611 51512 729
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 09330 27534 11928 44221 017
Spotreba materiálu… 292,00284,001 1551 222861,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 78629 796113 570113 658109 192
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 167,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 61929 796113 570113 658109 192
Účtovný cash flow -20 552202,003 8827 9104 604
Vlastné imanie 7 09321 86520 29117 4758 234
Všetky záväzky 0,00008 41013 82810 96712 783
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,290,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -16 1731 5155 11210 7874 758
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -16 1731 5155 11210 7874 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 2431 4153 8169 2413 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 4153 9749 2413 613276,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16 2431 4894 93410 5184 573
Záväzky 0,00008 41013 82810 96712 783
Záväzky z obchodného styku 0,0000112,001 010874,00717,00
Zisk pred zdanením -16 2431 4894 93410 5184 573
Zmena EBIT -10,910,30180,46912,303,70
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 391,000,00000,00000,00000,0000