Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 955 081-15 558 493-15 489 654-11 712 061-13 459 909
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 955 08115 558 49315 489 65411 712 06113 459 909
Čistý cash flow -603 41268 8383 777 593867 1441 131 815
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -115 799-317 693901 146357 610640 685
Čistý zisk -145 424-344 732878 156331 254625 033
Čistý zisk v minulom roku -344 732878 156331 254460 099596 808
Daň z príjmov 29 62527 03922 99026 35715 652
Daň z príjmov v minulom roku 27 03922 99026 3579 07315 656
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 62527 03922 99026 35715 652
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,427,227,449,349,43
EBIT v minulom roku -317 693901 146357 610469 171612 464
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -115 799-317 693901 146357 610640 685
EBITDA 1 705 3521 951 8073 682 7583 285 3882 774 051
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 705 3521 951 8073 682 7583 285 3882 774 051
Finančné účty 14 955 08115 558 49315 489 65411 712 06113 459 909
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 705 3521 951 8073 682 7583 285 3882 774 051
Materiál 71 66181 310103 027104 535109 903
Odpisy 1 850 7762 296 5392 804 6022 954 1342 149 018
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 850 7762 296 5392 804 6022 954 1342 149 018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 705 3521 951 8073 682 7583 285 3882 774 051
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,29130,03531,980,45170,5570
Pohľadávky z obchodného styku 59 14738 52538 77949 14452 521
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 071 6731 948 2271 903 2191 919 5442 031 938
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 071 6731 948 2271 903 2191 919 5442 031 938
Účtovný cash flow -603 41268 8383 777 593867 1441 131 815
Výsledok hospodárenia -145 424-344 732878 156331 254625 033
Výsledok hospodárenia po zdanení -145 424-344 732878 156331 254625 033
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -344 732878 156331 254460 099596 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -145 424-344 732878 156331 254625 033
Zásoby 85 23291 263113 991113 301109 903
Zisk pred zdanením -115 799-317 693901 146357 610640 685
Zmena EBIT 0,3645-0,35252,520,76221,05