Štefan Tomáško

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20122009