JOPI SWISS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 43 14458 075117 279158 461153 436
Bežná likvidita III. stupeň 3,243,445,047,567,67
Časové rozlíšenie aktív 147,00121,00356,00775,00558,00
Časové rozlíšenie pasív 8 1307 9337 8337 8337 832
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,79170,11640,1581-0,0217-0,0764
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,59-0,5612-1,040,25831,07
Celkové tržby 33 251176 461213 928265 064286 786
Celkový dlh 5 1528 61314 45811 6559 742
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 160-56 802-61 636-76 654-73 644
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 16056 80261 63676 65473 644
Čistý cash flow -23 642-4 834-15 0183 01010 385
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 5048 7518 2844 39414 296
Čistý zisk 8 0956 6846 3053 1479 826
Čistý zisk v minulom roku 6 6846 3053 1479 82638 563
Cudzie zdroje -29 862-41 529-94 988-138 973-135 862
Daň z príjmov 2 4092 0671 9791 2474 470
Daň z príjmov v minulom roku 2 0671 9791 2474 47011 053
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4092 0671 9791 2474 470
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 109,980,000010,6921,917,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 109,980,000010,6921,917,49
Doba obratu aktív 486,38120,12200,33218,20195,31
Doba obratu pohľadávok 109,980,000010,6921,917,49
Doba obratu zásob 0,00000,0000184,61159,75155,08
Doba splácania záväzkov 0,000041,3960,6034,5027,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,0817,8224,7016,0512,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,79291,158,363,47
EBIT v minulom roku 8 7518 2844 39414 29650 938
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 5048 7518 2844 39414 296
EBITDA 13 36719 01422 83521 37340 808
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 36719 01422 83521 37340 808
Finančná páka 1,441,401,231,141,13
Finančné účty 33 16056 80261 63676 65473 644
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6921-0,7151-0,8099-0,8770-0,8855
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69210,71510,80990,87700,8855
Hrubá marža 0,77910,43740,44650,39040,4086
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 64816 40520 86819 27737 604
Krátkodobé pohľadávky 9 7560,00006 26015 9125 881
Krátkodobé záväzky 5 1528 61314 45811 6559 742
Krytie dlhovej služby 1,642,402,922,735,21
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 322
Náklady na predaný tovar 6 47099 275118 166161 585169 566
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000075 95387 087123 320128 890
Neobežný majetok 81,001 1524 98011 14618 589
Obežný majetok 42 91656 802111 943146 540134 289
Obrat aktív 0,75043,041,821,671,87
Obrat neobežného majetku 399,72153,1842,9123,7815,43
Obrat obežného majetku 0,75443,111,911,812,14
Obrat zásob 0,00000,00001,982,282,35
Odpisy 2 1447 65412 33414 88623 272
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 0723 8276 1677 44311 636
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 0723 8276 1677 44311 636
Osobné náklady 13 64061 29478 02188 67787 870
Ostatné náklady na finančnú činnosť 719,002 6092 4672 0963 284
Ostatné záväzky z obchodného styku 189,00165,00274,002 8231 224
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 23914 33818 63918 03333 098
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76860,97810,52560,48370,4800
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52650,79410,81690,85700,7499
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,7110-0,0274-0,07020,01140,0362
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,021,100,83910,9091
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,901,261,221,171,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,641,121,060,99921,05
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,7302-0,0274-0,07030,01140,0362
Pohľadávky z obchodného styku 9 7560,00006 26015 9125 881
Pohotová likvidita II. stupeň 3,243,443,064,794,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,268,596,32-46,17-13,08
Pridaná hodnota 25 90777 18695 512103 479117 180
Rýchla likvidita I. stupeň 2,503,432,773,934,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,38540,45300,63320,54530,2387
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,38540,45300,63320,54530,2387
Služby 3 94121 52128 37034 12434 117
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 14458 075117 279158 461153 436
Spotreba materiálu… 2 5291 8012 7094 1416 559
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 377176 461213 928265 064286 786
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000250,000,000040,00
Tržby z predaja tovaru 0,0000144 877182 504233 884263 339
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 37731 58431 17431 18023 407
Účtovný cash flow -23 642-4 834-15 0183 01010 385
Vlastné imanie 29 86241 52994 988138 973135 862
Všetky záväzky 5 1528 61314 45811 6559 742
Výnosy budúcich období krátkodobé 8 1307 9337 8337 8337 832
Výsledok hospodárenia 11 22311 36010 7516 48717 576
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 22311 36010 7516 48717 576
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 0956 6846 3053 1479 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 6846 3053 1479 82638 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 5048 7518 2844 39414 296
Zásoby 0,00000,000044 04753 97454 764
Záväzky 5 1528 61314 45811 6559 742
Záväzky z obchodného styku 189,00165,00274,002 8231 224
Zisk pred zdanením 10 5048 7518 2844 39414 296
Zmena EBIT 1,201,061,890,30740,2807
Účtovné závierky