JOPI SWISS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 58 075117 279158 461153 436196 744
Bežná likvidita III. stupeň 3,445,047,567,670,9425
Časové rozlíšenie aktív 121,00356,00775,00558,00645,00
Časové rozlíšenie pasív 7 9337 8337 8337 8327 693
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5612-1,040,25831,070,3301
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,20740,15220,08390,07171,16
Celkové tržby 176 461213 928265 064286 7860,0000
Celkový dlh 8 61314 45811 6559 742101 648
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56 802-61 636-76 654-73 644-33 557
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 80261 63676 65473 64433 557
Čistý cash flow -4 834-15 0183 01010 38533 557
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 7518 2844 39414 29619 460
Čistý zisk 6 6846 3053 1479 82619 460
Čistý zisk v minulom roku 6 3053 1479 82638 5638 811
Cudzie zdroje -41 529-94 988-138 973-135 862-87 403
Daň z príjmov 2 0671 9791 2474 4700,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 9791 2474 47011 0530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 0671 9791 2474 4700,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000027 876
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000010,6921,917,4913,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000010,6921,917,4913,54
Doba obratu aktív 120,12200,33218,20195,31243,43
Doba obratu pohľadávok 0,000010,6921,917,4948,03
Doba obratu zásob 0,0000184,61159,75155,08146,65
Doba splácania záväzkov 41,3960,6034,5027,59197,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,8224,7016,0512,40125,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,79291,158,363,470,0000
EBIT v minulom roku 8 2844 39414 29650 9389 270
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 7518 2844 39414 29619 460
EBITDA 19 01422 83521 37340 80833 209
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 01422 83521 37340 80833 209
Finančná páka 1,401,231,141,132,25
Finančné účty 56 80261 63676 65473 64433 557
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7151-0,8099-0,8770-0,8855-0,4442
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71510,80990,87700,88550,4442
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 40520 86819 27737 60430 437
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14830,12330,07360,06350,5167
Krátkodobé pohľadávky 0,00006 26015 9125 88110 942
Krátkodobé záväzky 8 61314 45811 6559 742101 648
Krytie dlhovej služby 2,402,922,735,214,32
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 322459,00
Náklady na predaný tovar 99 275118 166161 585169 566187 858
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 75 95387 087123 320128 890144 128
Neobežný majetok 1 1524 98011 14618 58965 817
Obežný majetok 56 802111 943146 540134 289130 282
Obrat aktív 3,041,821,671,871,50
Obrat neobežného majetku 153,1842,9123,7815,434,48
Obrat obežného majetku 3,111,911,812,142,26
Obrat zásob 0,00001,982,282,352,49
Odpisy 7 65412 33414 88623 2724 656
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 8276 1677 44311 6364 656
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 8276 1677 44311 6360,0000
Osobné náklady 61 29478 02188 67787 8700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6092 4672 0963 2842 772
Ostatné záväzky z obchodného styku 165,00274,002 8231 2240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 33818 63918 03333 09824 116
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97810,52560,48370,48000,1706
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79410,81690,85700,74990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,021,100,83910,90910,5703
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,221,171,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,060,99921,0523,01
Pohľadávky z obchodného styku 0,00006 26015 9125 88110 942
Pohotová likvidita II. stupeň 3,443,064,794,560,4129
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,596,32-46,17-13,08-2,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14830,12330,07360,06350,5167
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,20740,15220,08390,07171,16
Pridaná hodnota 77 18695 512103 479117 180107 136
Rýchla likvidita I. stupeň 3,432,773,934,190,3069
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,45300,63320,54530,23873,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,45300,63320,54530,23873,06
Služby 21 52128 37034 12434 11736 709
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 075117 279158 461153 436196 744
Spotreba materiálu… 1 8012 7094 1416 5597 021
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 176 461213 928265 064286 786294 994
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000250,000,000040,000,0000
Tržby z predaja tovaru 144 877182 504233 884263 339262 474
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 58431 17431 18023 40732 520
Účtovný cash flow -4 834-15 0183 01010 38533 557
Vlastné imanie 41 52994 988138 973135 86287 403
Všetky záväzky 8 61314 45811 6559 742101 648
Výnosy budúcich období krátkodobé 7 9337 8337 8337 8327 693
Výsledok hospodárenia 11 36010 7516 48717 57628 553
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 36010 7516 48717 57628 553
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 6846 3053 1479 82619 460
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 3053 1479 82638 5638 811
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 7518 2844 39414 29625 699
Zásoby 0,000044 04753 97454 76457 907
Záväzky 8 61314 45811 6559 742101 648
Záväzky z obchodného styku 165,00274,002 8231 2240,0000
Zisk pred zdanením 8 7518 2844 39414 29625 699
Zmena EBIT 1,061,890,30740,28072,10
Účtovné závierky