BRAPO INTERNATIONAL spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 58 08231 39934 77746 05439 002
Bežná likvidita III. stupeň 2,181,728,712,672,92
Časové rozlíšenie aktív 41,0026,0032,0033,0021,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,62170,31480,1053-0,0393-0,0643
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7339-0,2269-2,820,09810,2267
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84701,390,03730,40110,2836
Celkové tržby 249 42740 95921 73159 40249 919
Celkový dlh 26 63618 2461 25213 1838 618
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 812-2 263-6 403-9 934-8 641
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 8122 2636 4039 9348 641
Čistý cash flow 19 549-4 140-3 5311 2931 954
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 184-2 5071 6404 7078 066
Čistý zisk 18 293-2 533654,002 4885 735
Čistý zisk v minulom roku -2 533654,002 4885 7352 957
Cudzie zdroje -31 446-13 153-33 525-32 871-30 384
Daň z príjmov 5 89126,00986,002 2192 331
Daň z príjmov v minulom roku 26,00986,002 2192 3312 021
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 89126,00986,002 2192 331
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000023 87210 87213 871
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,40187,7119,48129,1580,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,40187,7119,48129,1580,90
Doba obratu aktív 84,99279,81584,12285,74287,61
Doba obratu pohľadávok 41,40187,71420,44196,61183,19
Doba obratu zásob 13,6973,6479,4134,4256,12
Doba splácania záväzkov 45,96166,9930,04103,1687,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,98162,6021,0381,7963,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 34,64153,145,5476,9960,11
EBIT v minulom roku -2 5071 6404 7078 0664 978
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 184-2 5071 6404 7078 066
EBITDA 24 232-2 4521 6954 7668 124
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 232-2 4521 6954 7668 124
Efektívna daňová sadzba 0,2436-0,01040,60120,47140,2890
Finančná páka 1,852,391,041,401,28
Finančné účty 21 8122 2636 4039 9348 641
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5414-0,4189-0,9640-0,7137-0,7790
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54140,41890,96400,71370,7790
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 184-2 5071 6404 7068 066
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45860,58110,03600,28630,2210
Krátkodobé pohľadávky 28 29421 0641 16020 81610 971
Krátkodobé záväzky 26 63618 2461 25213 1838 618
Náklady na predaný tovar 225 19543 23920 03654 66240 503
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 211 54439 88115 21446 64435 760
Obežný majetok 58 04131 37334 74546 02138 981
Obrat aktív 4,291,300,62491,281,27
Obrat obežného majetku 4,301,310,62541,281,27
Obrat zásob 26,664,964,6010,606,50
Ostatné náklady na finančnú činnosť 48,0055,0055,0060,0058,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 07516 732231,009 8395 889
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 293-2 533654,002 4885 735
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5817-0,19260,01950,07570,1888
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7691-0,19060,04890,14320,2655
Pohľadávky z obchodného styku 28 29421 0641 16020 81610 971
Pohotová likvidita II. stupeň 1,881,286,072,342,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,613,189,49-25,42-15,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45860,58110,03600,28630,2210
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84701,390,03730,40110,2836
Pridaná hodnota 24 232-2 2801 6954 1668 993
Primárna platobná neschopnosť 0,70950,79430,19910,47270,5368
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5817-0,19260,01950,07570,1888
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81890,12405,110,75351,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,10-7,440,73862,771,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,10-7,440,73862,771,06
Služby 8 6193 3584 1096 6823 543
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 08231 39934 77746 05439 002
Spotreba materiálu… 5 0320,0000713,001 3361 200
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 249 42740 95921 73158 82849 496
Tržby z predaja tovaru 249 42740 03021 57658 68149 496
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000929,00155,00147,000,0000
Účtovný cash flow 19 549-4 140-3 5311 2931 954
Vlastné imanie 31 44613 15333 52532 87130 384
Všetky záväzky 26 63618 2461 25213 1838 618
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,58170,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 24 232-2 4521 6954 7668 124
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 232-2 4521 6954 7668 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 293-2 533654,002 4885 735
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 533654,002 4885 7352 957
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 184-2 5071 6404 7078 066
Zásoby 7 9358 0463 3104 3995 498
Záväzky 26 63618 2461 25213 1838 618
Záväzky z obchodného styku 20 07516 732231,009 8395 889
Zisk pred zdanením 24 184-2 5071 6404 7078 066
Zmena EBIT -9,65-1,530,34840,58361,62
Účtovné závierky