ATP spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 864 401583 679825 766879 937693 533
Bankové úvery 136 9100,0000150 1370,000022 138
Bežná likvidita III. stupeň 1,662,821,621,832,23
Bežné bankové úvery 136 9100,0000150 1370,000022 138
Časové rozlíšenie aktív 7 2407 49211 5225 8024 171
Časové rozlíšenie pasív 28 2761 5130,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1094-0,11631,03-0,5270-0,2860
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12600,2179-0,94770,43240,3892
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,410,77411,901,340,9101
Celkové tržby 1 446 5521 876 5971 552 7681 661 8240,0000
Celkový dlh 489 820254 014540 650504 393330 452
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 127 834-46 978141 332-301 739-81 705
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 07646 9788 805301 739103 843
Čistý cash flow -37 90238 173-292 934197 896103 843
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 441123 21657 39352 67338 623
Čistý zisk 18 15389 72040 28735 05637 794
Čistý zisk v minulom roku 89 72040 28735 05637 79492 920
Cudzie zdroje -346 305-328 152-285 116-375 544-363 081
Daň z príjmov 8 83029 81315 57414 8100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 29 81315 57414 81014 3870,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 83029 81315 57414 8100,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 182,9285,17165,43111,80142,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 159,5775,66137,0167,28125,14
Doba obratu aktív 218,63114,31194,70194,27185,98
Doba obratu pohľadávok 182,9285,17165,43111,80142,71
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000129,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,0634,3172,88101,0371,55
EBIT v minulom roku 123 21657 39352 67353 01094 792
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 441123 21657 39352 67338 623
EBITDA 130 714203 636102 443119 92783 892
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 130 714203 636102 443119 92783 892
Finančná páka 2,501,782,902,341,91
Finančné účty 9 07646 9788 805301 739103 843
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4006-0,5622-0,3453-0,4268-0,5235
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40060,56220,34530,42680,5235
Hrubá marža 0,47990,51090,44350,38750,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 129 244199 27597 733112 12479 950
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34790,30010,37430,52010,3847
Krátkodobé pohľadávky 723 194434 894701 629506 418532 168
Krátkodobé záväzky 300 735175 185309 108457 640266 819
Krytie dlhovej služby 37,8055,2966,8742,72101,20
Materiál 35 3588 51820 65523 8713 877
Nákladové úroky 3 4583 6831 5322 807829,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 6831 5322 807829,001 872
Náklady na predaný tovar 748 829905 016859 4911 009 262753 089
Neobežný majetok 89 53385 79783 15542 10749 474
Obežný majetok 767 628490 390731 089832 028639 888
Obrat aktív 1,673,191,871,881,96
Obrat neobežného majetku 16,1221,7218,6239,2627,51
Obrat obežného majetku 1,883,802,121,992,13
Odpisy 96 50475 63240 35659 60427 325
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 25237 81620 17829 80227 325
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 25237 81620 17829 8020,0000
Osobné náklady 594 546788 593582 003526 5900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 5815 6364 7107 8034 014
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 511475,000,00000,000072,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 182 56288 846245 107399 8090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 114 657165 35280 64394 66065 119
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85640,82260,84520,81770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8073
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,221,181,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,001,111,111,1022,25
Pohľadávky z obchodného styku 630 890386 311581 100304 762466 633
Pohotová likvidita II. stupeň 1,592,771,571,782,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,14-8,600,9733-1,90-3,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,9610,36-191,2170,50125,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56670,43520,65470,57320,4765
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,410,77411,901,340,9101
Pridaná hodnota 694 261958 705688 589644 029607 987
Primárna platobná neschopnosť 0,28940,23000,42181,310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01950,26590,01920,65930,3594
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,751,255,284,213,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,751,255,284,213,94
Služby 255 737365 310263 817232 023193 887
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 864 401583 679825 766879 937693 533
Spotreba materiálu… 493 092539 706595 674777 239559 202
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 136 9100,0000150 1370,000022 138
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 445 3901 864 1211 548 0801 653 2911 361 076
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 300400,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 443 0901 863 7211 548 0801 653 2911 361 076
Účtovný cash flow -37 90238 173-292 934197 896103 843
Úročený dlh 136 9100,0000150 1370,000022 138
Úrokové krytie 8,8033,4637,4618,7646,59
Vlastné imanie 346 305328 152285 116375 544363 081
Všetky záväzky 489 820254 014540 650504 393330 452
Výsledok hospodárenia 36 510128 40462 08760 32356 567
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 36 510128 40462 08760 32356 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 15389 72040 28735 05637 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 89 72040 28735 05637 79492 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 983119 53355 86149 86652 181
Zásoby 35 3588 51820 65523 8713 877
Záväzky 489 820254 014540 650504 393330 452
Záväzky z obchodného styku 182 56288 846245 107399 8090,0000
Zisk pred zdanením 26 983119 53355 86149 86652 181
Zmena EBIT 0,24712,151,090,99360,4075