REOS LEASING, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 330 229339 254404 953432 917532 262
Bankové úvery 0,00000,000024 99060 8400,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,30580,74551,260,56281,26
Bežné bankové úvery 0,00000,000024 99060 8400,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000662,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11900,36552,552,311,08
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04950,07960,12860,21850,5524
Celkové tržby 77 97582 82795 97584 4040,0000
Celkový dlh 15 57725 01546 13277 617189 391
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 854-9 144-28 92522 095-61 611
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8549 14453 91538 74561 611
Čistý cash flow 1 8549 14453 91538 74561 611
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 715,003 8225 2516 31361 231
Čistý zisk 413,002 6833 5223 68628 628
Čistý zisk v minulom roku 2 6833 5223 6868 473928,00
Cudzie zdroje -314 652-314 239-358 821-355 300-342 871
Daň z príjmov 302,00960,001 0281 2650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 0281 2652 4170,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 302,00960,001 0281 2650,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 958
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,0743,9018,2421,3540,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,5724,706,729,2224,26
Doba obratu aktív 1 5971 5671 7881 8732 318
Doba obratu pohľadávok 14,0743,9018,2421,3548,71
Doba splácania záväzkov 0,000019 9360,00000,0000159,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,33115,5493,3572,57247,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000015 7960,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 8225 2516 31312 9496 127
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 715,003 8225 2516 31361 231
EBITDA 26 76829 75136 97239 513155 329
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 76829 75136 97239 513155 329
Finančná páka 1,051,081,131,221,55
Finančné účty 1 8549 14453 91538 74561 611
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9528-0,9263-0,8861-0,8207-0,6442
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95280,92630,88610,82070,6442
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 95833 85059 58738 617155 070
Krátkodobé pohľadávky 2 9099 5044 1314 9359 227
Krátkodobé záväzky 15 57725 01521 14216 77756 853
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 12519 82118 81714 1250,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000166,2152,7429,014,76
Nákladové úroky 0,0000179,00701,001 36232 603
Nákladové úroky v minulom roku 179,00701,001 3622 0595 199
Náklady na predaný tovar 48 31849 00345 64243 045129 844
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000458,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 325 466320 606346 907389 237458 804
Obežný majetok 4 76318 64858 04643 68072 796
Obrat obežného majetku 15,854,241,421,931,15
Odpisy 25 74324 56631 00932 29038 062
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 74324 56631 00932 29038 062
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8103 3551 3852 355259,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 4250,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 15627 24934 53135 97666 690
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,02380,11040,56180,45900,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000065,540,00000,0000-0,3545
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,221,191,28-1,21
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,02460,11570,65220,45910,7351
Pohľadávky z obchodného styku 324,005 3471 5232 1325 571
Pohotová likvidita II. stupeň 0,30580,74551,260,56281,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -169,72-34,37-6,66-9,17-5,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000051,0876,9128,451,89
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04950,07960,12860,21850,5524
Pridaná hodnota 27 15730 01937 02341 342-46 035
Primárna platobná neschopnosť 28,163,7112,366,630,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11900,36551,170,49921,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58190,84081,251,961,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58190,84081,251,961,22
Služby 37 11038 09935 58328 45298 436
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 330 229339 254404 953432 917532 262
Spotreba materiálu… 11 20810 44610 05914 59331 408
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000024 99060 8400,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 77 97582 74994 66584 40483 809
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 5003 72712 00017,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000861,000,00000,000033,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 47578 16182 66584 38783 776
Účtovný cash flow 1 8549 14453 91538 74561 611
Úročený dlh 0,00000,000024 99060 8400,0000
Úrokové krytie 0,000021,357,494,641,88
Vlastné imanie 314 652314 239358 821355 300342 871
Všetky záväzky 15 57725 01546 13277 617189 391
Výsledok hospodárenia 3 5257 1776 6347 24070 164
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5257 1776 6347 24070 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 413,002 6833 5223 68628 628
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6833 5223 6868 473928,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 715,003 6434 5504 95137 305
Záväzky 15 57725 01546 13277 617189 391
Záväzky z obchodného styku 9 12519 82118 81714 1250,0000
Zisk pred zdanením 715,003 6434 5504 95137 305
Zmena EBIT 0,18710,72790,83180,48759,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 73511 3290,000047 103