Pôdohospodárska platobná agentúra

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 90 515 81789 126 93788 320 78993 491 867116 466 313
Bežná likvidita III. stupeň 15,5811,8311,6310,378,31
Časové rozlíšenie aktív 307 67124 9300,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-1,00-0,9024-0,8730-0,6613
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,149,489,618,076,91
Celková tržba v minulom roku 0,00000,00000,00000,000015 267 850
Celkový dlh 27 124 67322 823 66114 629 47314 917 75213 262 035
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66 894 842-66 549 781-66 499 297-68 594 452-68 251 915
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 894 84266 549 78166 499 29768 594 45268 251 915
Čistý cash flow 66 894 84266 549 78166 499 29768 594 45268 251 915
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -243 215-4 433 2142 609 62315 331 84329 228 482
Čistý zisk -243 215-4 433 2142 609 62315 331 84329 228 482
Čistý zisk v minulom roku -4 433 2142 609 623-7 434 57429 228 482-1 842 765
Cudzie zdroje -63 391 144-66 303 276-73 691 316-78 574 115-103 204 278
Dlhodobé pohľadávky 3 9060,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 433 2142 609 623-7 434 57429 228 482-1 842 765
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -243 215-4 433 2142 609 62315 331 84329 228 482
EBITDA 1 970 457-2 270 4904 390 63916 347 92130 400 810
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 970 457-2 270 4904 390 63916 347 92130 400 810
Finančná páka 1,431,341,201,191,13
Finančné účty 66 894 84266 549 78166 499 29768 594 45268 251 915
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7003-0,7439-0,8344-0,8404-0,8861
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70030,74390,83440,84040,8861
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 970 457-2 270 4904 390 63916 347 92130 400 810
Krátkodobé pohľadávky 18 290 80416 149 64813 999 73119 585 06013 795 457
Krátkodobé záväzky 5 509 4397 023 2276 920 9488 503 3619 876 514
Materiál 6 7077 0358 5708 43412 102
Náklady na predaný tovar 7 506 0843 954 3284 540 0694 806 4344 877 662
Neobežný majetok 3 726 0395 024 7926 024 6703 251 1922 250 105
Obežný majetok 86 482 10684 077 21582 296 11990 240 676114 216 208
Odpisy 2 213 6722 162 7231 781 0161 016 0781 172 328
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 213 6722 162 7231 781 0161 016 0781 172 328
Osobné náklady 13 457 62112 580 52112 590 81210 868 70310 505 625
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 970 457-2 270 4904 390 63916 347 92130 400 810
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73900,74670,75290,73370,5860
Pohotová likvidita II. stupeň 15,5211,7811,6310,378,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9476-0,9963-1,11-1,15-1,51
Rýchla likvidita I. stupeň 12,149,489,618,076,91
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,77-10,053,330,91250,4362
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,77-10,053,330,91250,4362
Služby 7 506 0843 954 3284 540 0694 806 4344 877 662
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,00000,00000,00000,000015 267 850
Účtovný cash flow 66 894 84266 549 78166 499 29768 594 45268 251 915
Vlastné imanie 63 391 14466 303 27673 691 31678 574 115103 204 278
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 90 515 81789 126 93788 320 78993 491 867116 466 313
Všetky záväzky 27 124 67322 823 66114 629 47314 917 75213 262 035
Výsledok hospodárenia -243 215-4 433 2142 609 62315 331 84329 228 482
Výsledok hospodárenia po zdanení -243 215-4 433 2142 609 62315 331 84329 228 482
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -4 433 2142 609 623-7 434 57429 228 482-1 842 765
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -243 215-4 433 2142 609 62315 331 84329 228 482
Zásoby 357 728358 0568 5708 43412 102
Záväzky súčet 27 124 67322 823 66114 629 47314 917 75213 262 035
Zisk pred zdanením -243 215-4 433 2142 609 62315 331 84329 228 482
Zmena EBIT 0,0549-1,70-0,35100,5246-15,86
Účtovné závierky