Špecializovaný trestný súd

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 7 577 4927 345 3585 373 5595 245 0105 571 381
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,191,272,782,19
Časové rozlíšenie aktív 1 7482 7553 1117 6012 521
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 159,6091,38241,157,123,62
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98660,98250,98681,561,53
Celková tržba 9 9569 7249 3000,00000,0000
Celková tržba v minulom roku 9 5859 3000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -803,56-651,04-1 355-121,63-64,85
Celkový dlh 7 586 9347 356 6585 377 5295 288 4885 658 635
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 506 920-1 032 619-957 201-309 639-316 116
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 506 9201 032 619957 201309 639316 116
Čistý cash flow 1 506 9201 032 619957 201309 639316 116
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -131 520-7 331-40 903-56 08613 335
Čistý zisk -131 520-7 331-40 903-56 08613 335
Čistý zisk v minulom roku 218,54-40 903-58 14613 335-42 321
Cudzie zdroje 9 44211 3003 96943 47987 254
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000168 1000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 9627 88510 3070,00000,0000
Doba obratu aktív 277 798275 710210 9070,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 2 9627 88510 3070,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55 99839 45238 0720,00000,0000
EBIT v minulom roku 218,54-40 903-58 14613 335-42 321
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -131 520-7 331-40 903-56 08613 335
EBITDA 13 468110 527189 798388 428457 501
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 468110 527189 798388 428457 501
Finančná páka -802,56-650,04-1 354-120,63-63,85
Finančné účty 1 506 9201 032 619957 201309 639316 116
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 468110 527189 798388 428457 501
Krátkodobé pohľadávky 80 785210 060262 603227 400128 196
Krátkodobé záväzky 1 527 4611 051 052970 002198 102206 889
Materiál 7 6245 7007 1955 7625 871
Náklady na predaný tovar 427 817261 684202 235166 924233 209
Neobežný majetok 5 980 4146 094 2254 143 4494 526 5085 118 676
Obežný majetok 1 595 3291 248 3781 226 999710 901450 183
Odpisy 144 988117 858230 701444 514444 167
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 144 988117 858230 701444 514444 167
Osobné náklady 2 822 5602 341 6022 106 3781 893 9861 909 553
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 468110 527189 798388 428457 501
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 13,930,648710,301,29-0,1528
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 151,36106,19102,930,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,041,181,262,752,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,001,001,001,011,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -803,56-651,04-1 355-121,63-64,85
Rentabilita vlastného imania, ROE 13,930,648710,301,29-0,1528
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98660,98250,98681,561,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 563,3566,5628,3313,6212,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 563,3566,5628,3313,6212,37
Služby 427 817261 684202 235166 924233 209
Stupeň prevádzkovej páky -579,400,17140,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 9569 7249 3000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 9569 7249 3000,00000,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar 9 9569 7249 3000,00000,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 9 5859 3000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 506 9201 032 619957 201309 639316 116
Vlastné imanie -9 442-11 300-3 969-43 479-87 254
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 577 4927 345 3585 373 5595 245 0105 571 381
Všetky záväzky 7 586 9347 356 6585 377 5295 288 4885 658 635
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 13,930,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -131 520-7 331-40 903-56 08613 335
Výsledok hospodárenia po zdanení -131 520-7 331-40 903-56 08613 335
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 218,54-40 903-58 14613 335-42 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -131 520-7 331-40 903-56 08613 335
Zásoby 7 6245 7007 1955 7625 871
Záväzky súčet 7 586 9347 356 6585 377 5295 288 4885 658 635
Zisk pred zdanením -131 520-7 331-40 903-56 08613 335
Zmena Celkovej tržby 1,041,050,00000,00000,0000
Zmena EBIT -601,810,17920,7035-4,21-0,3151
Účtovné závierky