Špecializovaný trestný súd

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 7 345 3585 373 5595 245 0105 571 3815 805 444
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,272,782,191,48
Časové rozlíšenie aktív 2 7553 1117 6012 5212 826
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 91,38241,157,123,622,88
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98250,98681,561,531,28
Celková tržba 9 7249 3000,00000,00000,0000
Celková tržba v minulom roku 9 3000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -651,04-1 355-121,63-64,85-58,71
Celkový dlh 7 356 6585 377 5295 288 4885 658 6355 906 034
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 032 619-957 201-309 639-316 116-289 753
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 032 619957 201309 639316 116289 753
Čistý cash flow 1 032 619957 201309 639316 116289 753
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 331-40 903-56 08613 335-42 321
Čistý zisk -7 331-40 903-56 08613 335-42 321
Čistý zisk v minulom roku -40 903-58 14613 335-42 3218 888
Cudzie zdroje 11 3003 96943 47987 254100 589
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000168 1000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7 88510 3070,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 275 710210 9070,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 7 88510 3070,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39 45238 0720,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -40 903-58 14613 335-42 3218 888
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 331-40 903-56 08613 335-42 321
EBITDA 110 527189 798388 428457 501388 685
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 110 527189 798388 428457 501388 685
Finančná páka -650,04-1 354-120,63-63,85-57,71
Finančné účty 1 032 619957 201309 639316 116289 753
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 110 527189 798388 428457 501388 685
Krátkodobé pohľadávky 210 060262 603227 400128 19638 209
Krátkodobé záväzky 1 051 052970 002198 102206 889227 232
Materiál 5 7007 1955 7625 8715 099
Náklady na predaný tovar 261 684202 235166 924233 209238 447
Neobežný majetok 6 094 2254 143 4494 526 5085 118 6765 469 558
Obežný majetok 1 248 3781 226 999710 901450 183333 060
Odpisy 117 858230 701444 514444 167431 006
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 117 858230 701444 514444 167431 006
Osobné náklady 2 341 6022 106 3781 893 9861 909 5531 835 249
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 110 527189 798388 428457 501388 685
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,648710,301,29-0,15280,4207
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 106,19102,930,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,181,262,752,161,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,001,001,011,021,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -651,04-1 355-121,63-64,85-58,71
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,648710,301,29-0,15280,4207
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98250,98681,561,531,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 66,5628,3313,6212,3715,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 66,5628,3313,6212,3715,19
Služby 261 684202 235166 924233 209238 447
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 7249 3000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 7249 3000,00000,00000,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar 9 7249 3000,00000,00000,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 9 3000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 032 619957 201309 639316 116289 753
Vlastné imanie -11 300-3 969-43 479-87 254-100 589
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 345 3585 373 5595 245 0105 571 3815 805 444
Všetky záväzky 7 356 6585 377 5295 288 4885 658 6355 906 034
Výsledok hospodárenia -7 331-40 903-56 08613 335-42 321
Výsledok hospodárenia po zdanení -7 331-40 903-56 08613 335-42 321
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -40 903-58 14613 335-42 3218 888
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -7 331-40 903-56 08613 335-42 321
Zásoby 5 7007 1955 7625 8715 099
Záväzky súčet 7 356 6585 377 5295 288 4885 658 6355 906 034
Zisk pred zdanením -7 331-40 903-56 08613 335-42 321
Zmena Celkovej tržby 1,050,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,17920,7035-4,21-0,3151-4,76
Účtovné závierky