Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 704 837-35 085 908-36 710 197-31 133 174-24 633 831
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 704 83735 085 90836 710 19731 133 17424 633 831
Čistý cash flow 2 618 929-1 624 2885 577 0231 112 1494 454 177
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 299 9712 221 2643 370 5383 020 7532 072 251
Čistý zisk 2 299 4422 220 7643 370 0183 020 3152 071 632
Čistý zisk v minulom roku 2 220 7643 370 0183 020 3151 963 398-174 872
Daň z príjmov 528,86500,55520,48437,17619,69
Daň z príjmov v minulom roku 500,55520,48437,17768,210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 528,86500,55520,48437,17619,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,1164,2074,9669,3880,48
EBIT v minulom roku 2 221 2643 370 5383 020 7531 964 167-174 872
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 299 9712 221 2643 370 5383 020 7532 072 251
EBITDA 3 611 2143 372 5204 170 8003 448 9882 605 699
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 611 2143 372 5204 170 8003 448 9882 605 699
Finančné účty 37 704 83735 085 90836 710 19731 133 17424 633 831
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 611 2143 372 5204 170 8003 448 9882 605 699
Materiál 19 579127 14619 95056 99855 310
Odpisy 1 311 7721 151 757800 782428 673534 067
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 311 7721 151 757800 782428 673534 067
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 611 2143 372 5204 170 8003 448 9882 605 699
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,55-2,317,961,655,82
Pohľadávky z obchodného styku 125 535123 862143 809128 079168 695
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 737 742704 158700 291673 781765 039
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 737 742704 158700 291673 781765 039
Účtovný cash flow 2 618 929-1 624 2885 577 0231 112 1494 454 177
Výsledok hospodárenia 2 299 4422 220 7643 370 0183 020 3152 071 632
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 299 4422 220 7643 370 0183 020 3152 071 632
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 2 220 7643 370 0183 020 3151 963 398-174 872
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 299 4422 220 7643 370 0183 020 3152 071 632
Zásoby 19 579127 14619 95056 99855 310
Zisk pred zdanením 2 299 9712 221 2643 370 5383 020 7532 072 251
Zmena EBIT 1,040,65901,121,54-11,85