Environmentálny fond

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 730 292 211556 109 840355 407 810278 691 303237 703 576
Bežná likvidita III. stupeň 2 3732 1461 3031 4481 100
Časové rozlíšenie aktív 5 9413 3614 0132 901602,75
Časové rozlíšenie pasív 50 62871 288110 84861 41488 847
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9932-0,9872-0,9802-0,9531-0,9341
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2 8422 9672 2222 1641 944
Celkový dlh 1 643 888211 5981 053 993147 246139 471
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -723 620 413-548 684 557-347 236 892-265 422 846-221 820 161
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 723 620 413548 684 557347 236 892265 422 846221 820 161
Čistý cash flow 723 620 413548 684 557347 236 892265 422 846221 820 161
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 172 770 742201 583 98588 475 92241 007 38679 603 994
Čistý zisk 172 770 742201 583 98588 475 92241 007 38679 603 994
Čistý zisk v minulom roku 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99418 074 071
Cudzie zdroje -728 597 695-555 826 953-354 242 968-278 482 643-237 475 258
EBIT v minulom roku 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99418 074 071
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 172 770 742201 583 98588 475 92241 007 38679 603 994
EBITDA 172 784 617201 602 93588 508 81141 268 88779 871 148
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 172 784 617201 602 93588 508 81141 268 88779 871 148
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 723 620 413548 684 557347 236 892265 422 846221 820 161
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9977-0,9995-0,9967-0,9993-0,9990
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99770,99950,99670,99930,9990
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 172 784 617201 602 93588 508 81141 268 88779 871 148
Krátkodobé pohľadávky 905 8951 243 618902 4161 069 4511 437 640
Krátkodobé záväzky 254 642184 916156 291122 675114 114
Materiál 270,66267,91201,2371,78270,09
Náklady na predaný tovar 503 252361 604343 220335 004296 841
Neobežný majetok 5 759 6916 178 0357 264 28812 196 03414 444 902
Obežný majetok 724 526 579549 928 443348 139 509266 492 368223 258 071
Odpisy 13 87518 95032 889261 501267 154
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 87518 95032 889261 501267 154
Osobné náklady 2 118 8011 538 9751 261 0691 124 5921 028 228
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 172 784 617201 602 93588 508 81141 268 88779 871 148
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99090,98660,97700,95240,9332
Pohotová likvidita II. stupeň 2 3732 1461 3031 4481 100
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-1,01-1,02-1,05-1,07
Rýchla likvidita I. stupeň 2 3702 1421 3001 4421 093
Služby 503 252361 604343 220335 004296 841
Účtovný cash flow 723 620 413548 684 557347 236 892265 422 846221 820 161
Vlastné imanie 728 597 695555 826 953354 242 968278 482 643237 475 258
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 730 292 211556 109 840355 407 810278 691 303237 703 576
Všetky záväzky 1 643 888211 5981 053 993147 246139 471
Výsledok hospodárenia 172 770 742201 583 98588 475 92241 007 38679 603 994
Výsledok hospodárenia po zdanení 172 770 742201 583 98588 475 92241 007 38679 603 994
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99418 074 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 172 770 742201 583 98588 475 92241 007 38679 603 994
Zásoby 270,66267,91201,2371,78270,09
Záväzky súčet 1 643 888211 5981 053 993147 246139 471
Zisk pred zdanením 172 786 533201 593 75188 482 86241 012 95279 622 173
Zmena EBIT 0,85712,282,160,51514,40
Účtovné závierky