EQUIS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 122 404123 233130 021141 865114 180
Bežná likvidita III. stupeň 17,3431,338,234,1932,44
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 006
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6744-0,5432-0,7252-0,9180-0,2155
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,2720,067,413,299,07
Celkové tržby 98 682172 042123 837215 0810,0000
Celkový dlh 6 5773 43211 74831 0472 754
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -78 111-65 070-85 766-101 736-24 011
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 78 11165 07085 766101 73624 011
Čistý cash flow 78 11165 07085 766101 73624 011
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 6602 6558 71324 60910 218
Čistý zisk -3 9741 5287 45520 73110 218
Čistý zisk v minulom roku 1 5287 45520 731-21 33939 449
Cudzie zdroje -115 827-119 801-118 273-110 818-111 426
Daň z príjmov 314,001 1271 2583 8780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1271 2583 878960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 314,001 1271 2583 8780,0000
Dlhodobé pohľadávky 130,001 0461 2851 4010,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 102,8648,4328,4848,8284,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 102,8644,7917,8448,8273,03
Doba obratu aktív 390,12287,96386,55250,96161,47
Doba obratu pohľadávok 103,2750,8832,3051,3084,66
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00004,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,297,5834,4354,673,74
EBIT v minulom roku 2 6558 71324 609-20 37939 449
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 6602 6558 71324 60910 218
EBITDA 5 14315 62218 29533 21123 207
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 14315 62218 29533 21123 207
Finančná páka 1,061,031,101,281,02
Finančné účty 78 11165 07085 766101 73624 011
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9463-0,9722-0,9096-0,7812-0,9759
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94630,97220,90960,78120,9759
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 99915 49718 16933 08023 070
Krátkodobé pohľadávky 32 27320 7279 58027 60059 868
Krátkodobé záväzky 6 3663 24411 58130 9022 648
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 594488,008 36124 9560,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00008,00
Náklady na predaný tovar 72 583136 86087 409161 854218 501
Neobežný majetok 11 89020 55033 39011 12828 287
Obežný majetok 110 514102 68396 631130 73783 887
Obrat aktív 0,93561,270,94431,452,26
Obrat neobežného majetku 9,637,603,6818,549,12
Obrat obežného majetku 1,041,521,271,583,08
Odpisy 8 65912 8409 4588 4728 564
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 65912 8409 4588 4728 564
Osobné náklady 18 47716 41616 24215 8350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 155,00125,00126,00131,00137,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 11,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 68514 36816 91329 20318 782
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63810,52800,65960,71710,2103
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70800,46660,45930,35600,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,79150,37820,69260,47300,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,412,142,182,810,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96181,201,381,834,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,68210,41660,69860,49310,0930
Pohľadávky z obchodného styku 32 27319 1676 00027 60051 640
Pohotová likvidita II. stupeň 17,3426,458,234,1932,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,48-1,84-1,38-1,09-4,64
Pridaná hodnota 26 09935 18235 36444 47939 599
Primárna platobná neschopnosť 0,04940,02551,390,90420,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,2720,067,413,299,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,280,21970,64210,93480,1187
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,280,21970,64210,93480,1187
Služby 64 670127 68878 140151 701204 399
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 122 404123 233130 021141 865114 180
Spotreba materiálu… 7 9139 1729 26910 15314 102
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 114 522156 202122 773206 333258 100
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 114 522156 202122 773206 333258 100
Účtovný cash flow 78 11165 07085 766101 73624 011
Vlastné imanie 115 827119 801118 273110 818111 426
Všetky záväzky 6 5773 43211 74831 0472 754
Výsledok hospodárenia -3 5162 7828 83724 73914 643
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 5162 7828 83724 73914 643
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 9741 5287 45520 73110 218
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 5287 45520 731-21 33939 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 6602 6558 71324 60914 508
Zásoby 0,000015 8400,00000,00008,00
Záväzky 6 5773 43211 74831 0472 754
Záväzky z obchodného styku 1 594488,008 36124 9560,0000
Zisk pred zdanením -3 6602 6558 71324 60914 508
Zmena EBIT -1,380,30470,3541-1,210,2590