Rada pre vysielanie a retransmisiu

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 198 607175 773116 094123 518162 018
Bežná likvidita III. stupeň 1,351,141,341,231,55
Časové rozlíšenie aktív 49 57543 1861 5892 7592 620
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -12,48-1 77420,722,573,82
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,63570,62190,93310,97040,9971
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 32,234 482-39,91-6,47-11,86
Celkový dlh 192 630175 734119 078146 117176 940
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -74 566-69 541-61 827-58 057-56 971
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 56669 54161 82758 05756 971
Čistý cash flow 74 56669 54161 82758 05756 971
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 9383 02319 615-7 6775 703
Čistý zisk 5 9383 02319 615-7 6775 703
Čistý zisk v minulom roku 3 02319 615-7 6775 7032 071
Cudzie zdroje -5 977-39,212 98422 59914 922
EBIT v minulom roku 3 02319 615-7 6775 7032 071
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 9383 02319 615-7 6775 703
EBITDA 28 46523 51042 34515 53923 996
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 46523 51042 34515 53923 996
Finančná páka 33,234 483-38,91-5,47-10,86
Finančné účty 74 56669 54161 82758 05756 971
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 46523 51042 34515 53923 996
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59060,63610,57070,48440,3526
Krátkodobé pohľadávky 34 01814 28225 30712 60229 111
Krátkodobé záväzky 117 294111 81466 25959 82757 134
Náklady na predaný tovar 342 285287 154290 426274 954270 404
Neobežný majetok 40 44848 76427 37150 10073 316
Obežný majetok 108 58483 82387 13570 65986 082
Odpisy 22 52820 48722 72923 21618 293
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 52820 48722 72923 21618 293
Osobné náklady 1 011 615964 311815 078791 863783 975
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 46523 51042 34515 53923 996
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,993477,10-6,570,3397-0,3822
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,37540,39560,53260,47000,3516
Pohotová likvidita II. stupeň 1,351,141,341,231,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96990,99981,031,181,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 32,234 482-39,91-6,47-11,86
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,993477,10-6,570,3397-0,3822
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63570,62190,93310,97040,9971
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,777,472,819,407,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,777,472,819,407,37
Služby 342 285287 154290 426274 954270 404
Účtovný cash flow 74 56669 54161 82758 05756 971
Vlastné imanie 5 97739,21-2 984-22 599-14 922
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 198 607175 773116 094123 518162 018
Všetky záväzky 192 630175 734119 078146 117176 940
Výsledok hospodárenia 5 9383 02319 615-7 6775 703
Výsledok hospodárenia po zdanení 5 9383 02319 615-7 6775 703
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 3 02319 615-7 6775 7032 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 5 9383 02319 615-7 6775 703
Záväzky súčet 192 630175 734119 078146 117176 940
Zisk pred zdanením 5 9383 02319 615-7 6775 703
Zmena EBIT 1,960,1541-2,55-1,352,75
Účtovné závierky