VOLEJBALOVÝ KLUB ZDRUŽENEJ STREDNEJ ŠKOLY RAČIANSKA 105

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!