Národný jadrový fond

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 644 722 8501 544 589 7501 453 158 1941 350 435 1401 140 856 789
Bežná likvidita III. stupeň 916,87715,25477,64840,4530 096
Časové rozlíšenie aktív 24 683 74321 716 98226 276 88827 461 13135 868 025
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9862-0,9876-0,9842-0,9822-0,9686
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 903,11705,20469,01823,3629 150
Celkový dlh 2 102 8972 683 0403 319 5793 500 26547 460
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 620 013 327-1 522 859 248-1 426 861 483-1 322 973 529-1 104 987 095
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 5291 104 987 095
Čistý cash flow 1 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 5291 104 987 095
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884147 162 239
Čistý zisk 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884147 162 239
Čistý zisk v minulom roku 92 068 095102 903 74095 728 884110 396 524143 515 304
Cudzie zdroje -1 642 619 953-1 541 906 710-1 449 838 615-1 346 934 875-1 140 809 330
EBIT v minulom roku 92 068 095102 903 74095 728 884110 396 524143 515 304
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884147 162 239
EBITDA 100 724 98392 074 398102 909 35795 729 364147 163 054
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 100 724 98392 074 398102 909 35795 729 364147 163 054
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 1 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 5291 104 987 095
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9987-0,9983-0,9977-0,9974-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99870,99830,99770,99741,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 100 724 98392 074 398102 909 35795 729 364147 163 054
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000366,92
Krátkodobé záväzky 1 793 8232 159 4813 042 3041 606 79237 908
Náklady na predaný tovar 43 80736 52934 27562 97050 406
Neobežný majetok 25 78013 52019 823479,581 303
Obežný majetok 1 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 5291 104 987 462
Odpisy 11 7406 3035 617480,12814,59
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 7406 3035 617480,12814,59
Osobné náklady 783 773714 877677 880636 331598 931
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 100 724 98392 074 398102 909 35795 729 364147 163 054
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98500,98590,98190,97970,9686
Pohotová likvidita II. stupeň 916,87715,25477,64840,4530 096
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-1,01-1,02-1,02-1,03
Rýchla likvidita I. stupeň 903,11705,20469,01823,3629 150
Služby 43 80736 52934 27562 97050 406
Účtovný cash flow 1 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 5291 104 987 095
Vlastné imanie 1 642 619 9531 541 906 7101 449 838 6151 346 934 8751 140 809 330
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 644 722 8501 544 589 7501 453 158 1941 350 435 1401 140 856 789
Všetky záväzky 2 102 8972 683 0403 319 5793 500 26547 460
Výsledok hospodárenia 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884147 162 239
Výsledok hospodárenia po zdanení 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884147 162 239
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 92 068 095102 903 74095 728 884110 396 524143 515 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884147 162 239
Záväzky súčet 2 102 8972 683 0403 319 5793 500 26547 460
Zisk pred zdanením 110 051 044100 761 706111 619 385104 103 370154 323 862
Zmena EBIT 1,090,89471,070,86711,03
Účtovné závierky