Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 37 47038 69212 47012 63610 036
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,181,171,341,41
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,82-15,67-13,62-5,75-15,31
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,071,031,091,031,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 13,5946,3314,596,8720,13
Celkový dlh 34 90137 87511 67011 0319 561
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 380-12 808-10 893-9 224-7 270
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 38012 80810 8939 2247 270
Čistý cash flow 12 38012 80810 8939 2247 270
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 75217,48-1 9661 130-1 172
Čistý zisk 1 75217,48-1 9661 130-1 172
Čistý zisk v minulom roku 17,48-1 9661 161-1 1721 647
Cudzie zdroje -2 569-817,48-800,00-1 605-475,00
EBIT v minulom roku 17,48-1 9661 161-1 1721 647
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 75217,48-1 9661 130-1 172
EBITDA 3 265760,16-1 5231 259-1 172
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 265760,16-1 5231 259-1 172
Finančná páka 14,5947,3315,597,8721,13
Finančné účty 12 38012 80810 8939 2247 270
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 265760,16-1 5231 259-1 172
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30940,32060,80310,70720,7101
Krátkodobé záväzky 11 59412 40510 0158 9367 126
Materiál 2 5691 850800,002 7662 766
Náklady na predaný tovar 21 37022 34618 16811 06311 148
Neobežný majetok 22 52124 034776,76646,670,0000
Obežný majetok 14 94914 65811 69311 99010 036
Odpisy 1 513742,68442,69129,330,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 513742,68442,69129,330,0000
Osobné náklady 146 365138 045125 71797 87391 601
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 265760,16-1 5231 259-1 172
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,68180,0214-2,460,7041-2,47
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06770,0007-0,80090,3054-0,4028
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33040,33100,87360,72990,7244
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,031,091,031,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93140,97890,93580,87300,9527
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 13,5946,3314,596,8720,13
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,68180,0214-2,460,7041-2,47
Rýchla likvidita I. stupeň 1,071,031,091,031,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,6949,82-7,668,76-8,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,6949,82-7,668,76-8,16
Služby 21 37022 34618 16811 06311 148
Účtovný cash flow 12 38012 80810 8939 2247 270
Vlastné imanie 2 569817,48800,001 605475,00
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 47038 69212 47012 63610 036
Všetky záväzky 34 90137 87511 67011 0319 561
Výsledok hospodárenia 1 75217,48-1 9661 130-1 172
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 75217,48-1 9661 130-1 172
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 17,48-1 9661 161-1 1721 647
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 75217,48-1 9661 130-1 172
Zásoby 2 5691 850800,002 7662 766
Záväzky súčet 34 90137 87511 67011 0319 561
Zisk pred zdanením 1 75217,48-1 9661 130-1 172
Zmena EBIT 100,20-0,0089-1,69-0,9642-0,7116
Účtovné závierky