TEREX, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 0746 5347 4338 52011 671
Bežná likvidita III. stupeň 6 0746 5347 43348,1494,89
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00006,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6588-0,7745-0,8061-0,8544-0,8480
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3 3414 2845 18335,4472,71
Celkový dlh 1 0031 0031 0031 1791 125
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 341-4 284-5 183-6 272-8 943
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3414 2845 1836 2728 943
Čistý cash flow 3 3414 2845 1836 2728 943
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -460,00-419,00-431,00-364,00-417,00
Čistý zisk -460,00-899,00-911,00-844,00-417,00
Čistý zisk v minulom roku -899,00-911,00-844,00-2 361-430,00
Cudzie zdroje -5 071-5 531-6 430-7 341-10 546
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000265,65
EBIT v minulom roku -419,00-431,00-364,00-1 401-430,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -460,00-419,00-431,00-364,00-417,00
EBITDA -351,00-338,00-328,00-289,00-319,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -351,00-338,00-328,00-289,00-319,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,15-1,11-1,320,0000
Finančná páka 1,201,181,161,161,11
Finančné účty 3 3414 2845 1836 2728 943
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8349-0,8465-0,8651-0,8616-0,9036
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83490,84650,86510,86160,9036
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -457,00-439,00-422,00-378,00-383,00
Krátkodobé pohľadávky 2 7332 2502 2502 2482 722
Krátkodobé záväzky 1,00001,00001,0000177,00123,00
Náklady na predaný tovar 232,00338,00208,00289,00169,00
Obežný majetok 6 0746 5347 4338 52011 665
Ostatné náklady na finančnú činnosť 106,00101,0094,0089,0064,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -460,00-899,00-911,00-844,00-417,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55000,65560,69730,73620,7663
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 6 0746 5347 43348,1494,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,52-1,29-1,24-1,17-1,18
Pridaná hodnota -232,00-338,00-208,00-289,00-169,00
Rýchla likvidita I. stupeň 3 3414 2845 18335,4472,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,86-2,97-3,06-4,08-3,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,86-2,97-3,06-4,08-3,53
Služby 232,00338,00208,00289,00169,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 0746 5347 4338 52011 671
Účtovný cash flow 3 3414 2845 1836 2728 943
Vlastné imanie 5 0715 5316 4307 34110 546
Všetky záväzky 1 0031 0031 0031 1791 125
Výsledok hospodárenia -351,00-338,00-328,00-289,00-319,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -351,00-338,00-328,00-289,00-319,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -460,00-899,00-911,00-844,00-417,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -899,00-911,00-844,00-2 361-430,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -460,00-419,00-431,00-364,00-417,00
Záväzky 1 0031 0031 0031 1791 125
Zisk pred zdanením -460,00-419,00-431,00-364,00-417,00
Zmena EBIT 1,100,97221,180,25980,9698