BITTER, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 214 113210 426181 102183 9490,0000
Bankové úvery 480,001 0303 970260,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,54070,67950,83770,91780,0000
Bežné bankové úvery 480,00498,00306,00260,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000463,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,531,060,79781,020,0000
Celkové tržby 65 28264 83853 0330,00000,0000
Celkový dlh 129 543108 25580 36693 0780,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 525-3 533-1 247-15 8560,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 0054 5635 21716 1160,0000
Čistý cash flow 9 0054 5635 21716 1160,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -16 6272 6913 438905,000,0000
Čistý zisk -17 6001 4351 854102,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 4351 854812,00216,000,0000
Cudzie zdroje -84 570-102 171-100 736-90 8710,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000532,003 6640,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,0000532,003 6640,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,9664,4723,608,510,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,7262,8020,766,210,0000
Doba obratu aktív 1 2271 2261 2802 1960,0000
Doba obratu pohľadávok 23,9664,4723,608,510,0000
Doba obratu zásob 19 5926 01113 2908 3450,0000
Doba splácania záväzkov 44 49411 20018 2345 0960,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 738,40623,73538,92988,210,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 840,16374,94749,370,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 6913 4382 762667,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -16 6272 6913 438905,000,0000
EBITDA 7 9315 25411 10517 2400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 9315 25411 10517 2400,0000
Finančná páka 2,532,061,802,020,0000
Finančné účty 9 0054 5635 21716 1160,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3950-0,4855-0,5562-0,49400,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39500,48550,55620,49400,0000
Hrubá marža 0,35010,52400,39760,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 4617 84613 16816 3950,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60180,50880,42090,45000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 18111 0663 338713,000,0000
Krátkodobé záväzky 128 849107 06176 23382 7740,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 4333 5843 1330,00000,0000
Krytie dlhovej služby 610,0817,7517,8021,470,0000
Materiál 0,00000,00000,000029 8330,0000
Nákladové úroky 13,00296,00624,00803,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 296,00624,00990,00451,000,0000
Náklady na predaný tovar 40 83528 67830 5445 9290,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 0573 4891 5262 5770,0000
Neobežný majetok 144 191137 342116 984107 7410,0000
Obežný majetok 69 92273 08464 11875 7450,0000
Obrat obežného majetku 0,91090,85720,80530,40360,0000
Odpisy 8 690814,007 7439 3740,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 690814,007 7439 3740,0000
Osobné náklady 11 67325 3516 4440,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 470,00560,00741,00845,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 9102 2499 5979 4760,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51070,74620,30560,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 21,629,7413,824,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,961,343,270,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,301,492,630,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,14140,07280,10100,52710,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 96410 7792 936520,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,39-22,39-19,31-5,640,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 692,6915,428,3620,070,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60500,51450,44380,50600,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,531,060,79781,020,0000
Pridaná hodnota 22 85733 97321 08724 6440,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,61380,33251,070,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,3320,607,245,400,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,3320,607,245,400,0000
Služby 4 5702 9632 0471 3360,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 214 113210 426181 102183 9490,0000
Spotreba materiálu… 35 20822 22626 9712 0160,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 480,001 0303 970260,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 65 19264 22753 03330 5730,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 5001 5761 4020,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 8087 8012 6072 7710,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 61 88454 85049 02427 8020,0000
Účtovný cash flow 9 0054 5635 21716 1160,0000
Úročený dlh 480,001 0303 970260,000,0000
Úrokové krytie -1 2799,095,511,130,0000
Vlastné imanie 84 570102 171100 73690 8710,0000
Všetky záväzky 129 543108 25580 36693 0780,0000
Výsledok hospodárenia -15 9373 3504 4021 7900,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 9373 3504 4021 7900,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 6001 4351 854102,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 4351 854812,00216,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16 6402 3952 814134,000,0000
Zásoby 56 73657 45555 56358 9160,0000
Záväzky 129 543108 25580 36693 0780,0000
Záväzky z obchodného styku 2 4333 5843 1330,00000,0000
Zisk pred zdanením -16 6402 3952 814134,000,0000
Zmena EBIT -6,180,78271,241,360,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 6782 666362,006 0760,0000