AG-EURO Kontrakt, spol. s r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 193 564194 644201 88972 3660,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,0000540,6827,585 2930,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-1,02-1,05-0,98980,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000540,6827,585 2930,0000
Celkový dlh 2 8313 19110 1502 8440,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -193 564-194 644-201 889-68 8110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 193 564194 644201 88968 8110,0000
Čistý cash flow 193 564194 644201 88968 8110,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -721,0081,00129 93683,000,0000
Čistý zisk -721,00-286,00122 60783,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000122 607-390,0017,000,0000
Cudzie zdroje -190 733-191 453-191 739-69 5220,0000
Daň z príjmov 0,0000367,007 3290,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00007 329513,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000367,007 3290,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000593,130,0000
EBIT v minulom roku 0,0000129 936123,0017,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -721,0081,00129 93683,000,0000
EBITDA -695,00-17,00-9,00-8,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -695,00-17,00-9,00-8,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00004,530,05640,00000,0000
Finančná páka 1,011,021,051,040,0000
Finančné účty 193 564194 644201 88968 8110,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9854-0,9836-0,9497-0,96070,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98540,98360,94970,96070,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -721,00-53,00-3 609-43,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000360,007 31913,000,0000
Náklady na predaný tovar 609,0017,009,008,000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00003 5550,0000
Obežný majetok 193 564194 644201 88968 8110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 26,0036,003 60035,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -721,00-286,00122 60783,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0038-0,00150,63940,00120,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,00370,00040,64360,00110,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00370,00040,64360,00110,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00370,00040,66780,00110,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,95090,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,0000540,6827,585 2930,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9854-0,9836-0,9497-1,010,0000
Pridaná hodnota -609,00-17,00-9,00-8,000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0037-0,00150,60730,00110,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0038-0,00150,63940,00120,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,0000540,6827,585 2930,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,07-187,71-1 128-355,500,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,07-187,71-1 128-355,500,0000
Služby 609,0017,009,008,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 193 564194 644201 88972 3660,0000
Účtovný cash flow 193 564194 644201 88968 8110,0000
Vlastné imanie 190 733191 453191 73969 5220,0000
Všetky záväzky 2 8313 19110 1502 8440,0000
Výsledok hospodárenia -695,00-17,00-9,00-8,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -695,00-17,00-9,00-8,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -721,00-286,00122 60783,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000122 607-390,0017,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -721,0081,00129 936129,000,0000
Záväzky 2 8313 19110 1502 8440,0000
Zisk pred zdanením -721,0081,00129 936129,000,0000
Zmena EBIT 0,00000,00061 0564,880,0000