WESTEC, spol.s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 40 01540 30342 17041 17646 418
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 959
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,05-1,06-1,07-1,07-1,12
Celkové tržby 105 606109 350161 160134 2520,0000
Celkový dlh 800 303735 143671 849603 029422 955
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 99 344100 474100 16599 96199 791
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6197-0,5959-0,4209-0,75410,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 274144,00453,00657,00827,00
Čistý cash flow 1 274144,00453,00657,00827,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -65 448-64 201-66 867-100 274-50 919
Čistý zisk -65 448-65 161-67 827-101 234-50 919
Čistý zisk v minulom roku -65 161-67 827-101 234-84 083-11 378
Cudzie zdroje 760 288694 840629 679561 853376 537
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,640,61200,52270,74491,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,91240,08700,07040,07071,49
Doba obratu aktív 138,30134,79114,21111,95100,09
Doba obratu pohľadávok 1,640,61200,52270,74491,49
Doba obratu zásob 248,24428,76330,26168,38182,59
Doba splácania záväzkov 152 971100 99946 83929 192669,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4092 1141 5451 292634,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 9542 0222 012605,470,0000
EBIT v minulom roku -64 201-66 867-100 274-83 123-11 378
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -65 448-64 201-66 867-100 274-50 919
EBITDA -65 381-63 732-66 113-99 083-46 453
EBITDA marža -0,6191-0,5828-0,4102-0,73800,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -65 381-63 732-66 113-99 083-46 453
Finančné účty 1 274144,00453,00657,00827,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 19,0017,2414,9313,658,11
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -19,00-17,24-14,93-13,65-8,11
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -65 290-63 991-66 867-99 959-47 807
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 17,4215,6813,5211,556,34
Krátkodobé finančné výpomoci 100 618100 618100 618100 618100 618
Krátkodobé pohľadávky 475,00183,00193,00274,00690,00
Krátkodobé záväzky 696 962632 007570 284475 393294 434
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 90512 65524 4959 8600,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 786
Náklady na predaný tovar 111 927115 563162 837169 666160 612
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 6632 2844 4445 9444 110
Neobežný majetok 37 13537 29337 50337 50340 886
Obežný majetok 2 8803 0104 6673 6733 573
Obrat aktív 2,642,713,203,263,65
Obrat neobežného majetku 2,842,933,593,584,14
Obrat obežného majetku 36,6736,2628,8836,5547,38
Obrat zásob 1,470,85131,112,172,00
Odpisy 158,00210,000,0000315,003 120
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 158,00210,000,0000315,003 120
Osobné náklady 57 66156 48861 30662 0940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 870,00769,00754,00884,001 367
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 961,00510,000,00008,0013,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -65 290-64 951-67 827-100 919-47 799
Podiel EBIT k aktívam -1,64-1,59-1,59-2,44-1,10
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,64-1,59-1,59-2,44-1,10
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -9,12-8,79-2,18-1,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -3,80-2,81-6,32-5,960,0540
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,1096-0,1138-0,4579-0,57030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1093-0,1133-0,4579-0,56752,78
Pohľadávky z obchodného styku 264,0026,0026,0026,00690,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 596,774 8251 390855,18455,30
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,512,502,392,442,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 20,0018,2415,9314,659,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,05-1,06-1,07-1,07-1,12
Pridaná hodnota -6 321-6 426-28 070-35 4148 669
Primárna platobná neschopnosť 33,73486,73942,12379,230,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,64-1,62-1,61-2,46-1,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -12,24-11,53-10,16-6,09-9,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -12,24-11,53-10,16-6,09-9,11
Služby 38 67441 07252 76255 54356 976
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 01540 30342 17041 17646 418
Spotreba materiálu… 71 59072 207105 631108 17999 526
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 100 618100 618100 618100 618100 618
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 105 606109 137134 767134 252169 281
Tržby z predaja tovaru 1 9011 5064 8637 5155 104
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 103 705107 631129 904126 737164 177
Účtovný cash flow 1 274144,00453,00657,00827,00
Úročený dlh 100 618100 618100 618100 618100 618
Vlastné imanie -760 288-694 840-629 679-561 853-376 537
Všetky záväzky 800 303735 143671 849603 029422 955
Výsledok hospodárenia -65 539-63 942-66 113-99 398-49 573
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -65 539-63 942-66 113-99 398-49 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -65 448-65 161-67 827-101 234-50 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -65 161-67 827-101 234-84 083-11 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -65 448-64 201-66 867-100 274-50 919
Zásoby 1 1312 6834 0212 7422 056
Záväzky 800 303735 143671 849603 029422 955
Záväzky z obchodného styku 8 90512 65524 4959 8600,0000
Zisk pred zdanením -65 448-64 201-66 867-100 274-50 919
Zmena EBIT 1,020,96010,66681,214,48