Obec Horná Ves

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 821 440810 424791 398811 683782 346
Bežná likvidita III. stupeň 1,941,551,301,030,9021
Časové rozlíšenie aktív 410,65364,03225,49233,84191,00
Časové rozlíšenie pasív 149 498162 344166 936194 558208 315
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 35,3131,9322,9640,2817,22
Celková tržba 79 41884 27582 90197 73492 137
Celková tržba v minulom roku 84 27582 90176 87592 13781 621
Celkový dlh 11 14010 37512 1428 38812 546
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -306 245-263 814-228 615-204 319-189 849
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 306 245263 814228 615204 319189 849
Čistý cash flow 306 245263 814228 615204 319189 849
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 09725 3861 47210 159-9 304
Čistý zisk 23 09725 3861 47210 159-9 304
Čistý zisk v minulom roku 25 3861 4722 109-9 3042 273
Cudzie zdroje -660 802-637 705-612 319-608 738-561 486
Dlhodobé pohľadávky 2 8804 5694 6902 8830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,453,254,276,3131,03
Doba obratu aktív 3 7753 5103 4843 0313 099
Doba obratu pohľadávok 16,6923,0424,9217,0731,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,8635,7843,8318,9443,67
EBIT v minulom roku 25 3861 4722 109-9 3042 273
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 09725 3861 47210 159-9 304
EBITDA 54 81559 15034 42543 66023 340
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 81559 15034 42543 66023 340
Finančná páka 1,241,271,291,331,39
Finančné účty 306 245263 814228 615204 319189 849
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8044-0,7869-0,7737-0,7500-0,7177
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80440,78690,77370,75000,7177
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 81559 15034 42543 66023 340
Krátkodobé pohľadávky 751,28751,28969,131 6897 833
Krátkodobé záväzky 8 6738 2629 9565 07211 024
Náklady na predaný tovar 48 99347 11050 27742 56752 585
Neobežný majetok 510 875540 926556 899601 828584 472
Obežný majetok 310 155269 134234 274209 622197 683
Odpisy 31 71933 76432 95333 50132 644
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 71933 76432 95333 50132 644
Osobné náklady 76 40266 52063 00363 19659 385
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 81559 15034 42543 66023 340
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,863,132,762,092,06
Pohotová likvidita II. stupeň 1,941,551,301,030,9021
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,16-2,42-2,68-2,98-2,96
Rýchla likvidita I. stupeň 1,941,551,291,020,8656
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,20320,17540,35270,19210,5375
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,20320,17540,35270,19210,5375
Služby 48 99347 11050 27742 56752 585
Stupeň prevádzkovej páky 0,965516,960,6471-1,03-3,63
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 79 41884 27582 90197 73492 137
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 79 41884 27582 90197 73492 137
Tržby za vlastné výkony a tovar 79 41884 27582 90197 73492 137
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 84 27582 90176 87592 13781 621
Účtovný cash flow 306 245263 814228 615204 319189 849
Vlastné imanie 660 802637 705612 319608 738561 486
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 821 440810 424791 398811 683782 346
Všetky záväzky 11 14010 37512 1428 38812 546
Výsledok hospodárenia 23 09725 3861 47210 159-9 304
Výsledok hospodárenia po zdanení 23 09725 3861 47210 159-9 304
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 25 3861 4722 109-9 3042 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 23 09725 3861 47210 159-9 304
Záväzky súčet 11 14010 37512 1428 38812 546
Zisk pred zdanením 23 18526 3482 43610 163-9 277
Zmena Celkovej tržby 0,94241,021,081,061,13
Zmena EBIT 0,909817,240,6979-1,09-4,09
Účtovné závierky