JUSTUR, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 642 1035 277 3684 697 5124 353 1964 714 293
Aktivácia 0,000074 241209 1780,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,081,901,691,791,54
Časové rozlíšenie aktív 9 8497 6278 3919 7389 907
Časové rozlíšenie pasív 0,00005 0005 0005 0005 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4059-0,80800,99100,0793-1,53
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,043,917,624,8610,75
Celkové tržby 6 067 8334 990 2244 658 3904 348 3224 474 141
Celkový dlh 4 245 7864 199 0714 148 0703 606 5234 308 634
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 040 850-2 474 072-1 606 795-2 146 337-2 205 116
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 040 8502 474 0721 606 7952 146 3372 205 116
Čistý cash flow 566 778867 277-539 542-58 779614 557
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 949 9531 017 724475 809738 973330 465
Čistý zisk 830 570868 157339 302536 813187 819
Čistý zisk v minulom roku 868 157339 302536 813187 819210 467
Cudzie zdroje -1 396 317-1 073 297-544 442-741 673-400 659
Daň z príjmov 5 83636 01931 635105 19338 095
Daň z príjmov v minulom roku 36 01931 635105 19338 09560 278
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 83636 01931 635105 19338 095
Dlhodobé pohľadávky 17 8893 1702 9567 3409 225
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,7321,6433,6513,3013,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,8010,5010,783,773,09
Doba obratu aktív 321,38389,02421,87351,91376,13
Doba obratu pohľadávok 29,7521,8733,9213,8914,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 145,24187,17222,25182,41221,41
EBIT v minulom roku 1 017 724475 809738 973330 465370 260
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 949 9531 017 724475 809738 973330 465
EBITDA 1 296 8721 350 535650 0231 011 718618 084
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 296 8721 350 535650 0231 011 718618 084
Finančná páka 4,044,928,635,8711,77
Finančné účty 3 040 8502 474 0721 606 7952 146 3372 205 116
Hrubá marža 0,53990,50120,46060,55570,3881
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 293 4311 390 908657 1011 007 550615 807
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45190,48110,52680,51830,5886
Krátkodobé pohľadávky 504 401293 539374 743164 503171 205
Krátkodobé záväzky 2 549 8612 539 0762 474 7392 256 4122 775 052
Krytie dlhovej služby 11,4211,395,929,925,64
Materiál 669 794590 807654 602527 337537 285
Nákladové úroky 113 547113 548104 87296 967104 551
Nákladové úroky v minulom roku 113 548104 87296 967104 55199 515
Náklady na predaný tovar 3 131 8602 450 2111 918 7742 098 9022 838 531
Neobežný majetok 313 490439 169513 808305 961414 191
Obežný majetok 5 318 7644 830 5724 175 3134 037 4974 290 195
Obrat aktív 1,140,93830,86521,040,9704
Obrat neobežného majetku 20,4411,277,9114,7611,05
Obrat obežného majetku 1,201,030,97341,121,07
Odpisy 344 484352 014173 728270 438292 252
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 172 242176 00786 864135 219146 126
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 172 242176 00786 864135 219146 126
Osobné náklady 2 130 8751 303 5101 587 4101 518 2331 348 433
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 3633 4414 4464 1702 279
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 784,002,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 126 9872 432 8412 285 8312 048 0982 638 625
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 175 0541 220 171513 030807 251480 071
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,59480,80890,62320,72380,4688
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53900,46880,34210,49300,4678
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65040,52110,73990,62830,7766
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,541,921,351,591,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,321,511,221,351,06
Pohľadávky z obchodného styku 259 759142 392120 06946 61538 692
Pohotová likvidita II. stupeň 1,391,090,80251,030,8583
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,46-1,241,0112,62-0,6519
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,997,64-5,14-0,60625,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75250,79570,88300,82850,9140
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,043,917,624,8610,75
Pridaná hodnota 3 276 0832 501 3132 145 5052 416 2391 736 247
Primárna platobná neschopnosť 8,1917,0919,0443,9468,20
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,59480,80890,62320,72380,4688
Rýchla likvidita I. stupeň 1,190,97250,64800,94910,7932
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,273,116,383,566,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,273,116,383,566,97
Služby 821 514673 789706 083635 0771 041 044
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 642 1035 277 3684 697 5124 353 1964 714 293
Spotreba materiálu… 1 927 1921 783 4301 766 1061 288 4411 600 118
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 408 0124 973 4304 070 0414 515 1424 574 779
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 69,0021 9065 7621,00001,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 407 9434 951 5244 064 2794 515 1414 574 778
Účtovný cash flow 566 778867 277-539 542-58 779614 557
Úrokové krytie 8,378,964,547,623,16
Vlastné imanie 1 396 3171 073 297544 442741 673400 659
Všetky záväzky 4 245 7864 199 0714 148 0703 606 5234 308 634
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00005 0005 0005 0005 000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,59480,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 952 4571 020 427482 057741 281325 833
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 952 4571 020 427482 057741 281325 833
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 830 570868 157339 302536 813187 819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 868 157339 302536 813187 819210 467
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 836 406904 176370 937642 006225 914
Zásoby 1 755 6242 059 7912 190 8191 719 3171 904 649
Záväzky 4 245 7864 199 0714 148 0703 606 5234 308 634
Záväzky z obchodného styku 2 126 9872 432 8412 285 8312 048 0982 638 625
Zisk pred zdanením 836 406904 176370 937642 006225 914
Zmena EBIT 0,93342,140,64392,240,8925
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -383 154-67 233344 237-175 384-197 369
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -383 154-67 233344 237-175 384-197 369