Computer Information Systems, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 410 671383 941492 663586 446512 220
Bežná likvidita III. stupeň 1,631,882,352,262,38
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000061 199124 72048 392
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000143 288207 883138 356
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,09-0,62950,3559-0,9407-0,7568
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,250,8252-1,526,313,08
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,90670,79400,25740,17010,2705
Celkové tržby 414 808431 491640 2570,00000,0000
Celkový dlh 195 290169 93171 51655 02879 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -235 163-134 711-205 469-304 345-222 699
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 235 163134 711205 469304 345222 699
Čistý cash flow 235 163134 711-98 876304 345222 699
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 132 998131 965216 390206 528176 870
Čistý zisk 103 596104 117168 663206 528176 870
Čistý zisk v minulom roku 104 117134 263206 528176 870208 968
Cudzie zdroje -215 381-214 010-277 859-323 535-294 260
Daň z príjmov 29 40227 84447 7270,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 27 84538 09661 6900,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 40227 84447 7270,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 60 42451 7500,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,65110,34101,9547,2898,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,33101,7695,7646,0294,54
Doba obratu aktív 376,12318,65269,19333,42294,43
Doba obratu pohľadávok 70,99153,29101,9547,2898,79
Doba obratu zásob 162,28109,0466,24143,26133,52
Doba splácania záväzkov 560,03460,12119,6053,1482,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 172,73135,4935,4927,4341,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 123,14140,4762,890,00000,0000
EBIT v minulom roku 131 966172 359268 218176 870208 968
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 132 998131 965216 390206 528176 870
EBITDA 147 735124 473223 034271 551231 882
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 147 735124 473223 034271 551231 882
Finančná páka 1,911,791,771,811,74
Finančné účty 235 163134 711205 469304 345222 699
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5245-0,5574-0,5640-0,5517-0,5745
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52450,55740,56400,55170,5745
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 147 621143 608222 809271 371232 459
Krátkodobé pohľadávky 17 086132 947186 58683 156171 875
Krátkodobé záväzky 188 591163 24664 95048 24272 341
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 41 46949 8360,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,000031 1181,561,341,69
Nákladové úroky 0,00004,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 243 052270 366403 309322 624348 403
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 122 915129 498198 223171 969160 635
Neobežný majetok 43 34925 8473 4336 73010 493
Obežný majetok 367 322358 094428 031454 996453 335
Obrat aktív 0,97041,151,361,091,24
Obrat neobežného majetku 9,1917,01194,5995,3960,52
Obrat obežného majetku 1,081,231,561,411,40
Obrat zásob 2,253,355,512,552,73
Odpisy 14 6041 9996 5943 7644 060
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 6041 9993 2973 7644 060
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00003 2970,00000,0000
Osobné náklady 21 69525 60946 7570,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 214,00242,00239,00180,00194,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 100,00211,0014,000,0000771,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000034 1550,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 118 200106 116175 257210 292180 930
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,48100,48650,60700,63830,6011
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,32390,34370,61940,54560,4731
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59890,59800,76080,62520,5866
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57260,35090,41710,51900,4348
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,56690,3122-0,15440,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,391,171,340,96380,8998
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,905,925,660,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,725,494,9684,8570,59
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,59010,3063-0,14800,47410,3507
Pohľadávky z obchodného styku 10 182122 610175 26580 945164 465
Pohotová likvidita II. stupeň 1,341,642,182,002,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9159-1,592,81-1,06-1,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000033 6780,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,90670,79400,25740,17010,2705
Pridaná hodnota 171 438151 542264 707319 359286 594
Primárna platobná neschopnosť 4,070,40650,19490,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48100,48650,60700,63830,6011
Rýchla likvidita I. stupeň 1,250,82520,98671,191,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,321,370,32070,20260,3433
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,321,370,32070,20260,3433
Služby 113 043135 634167 253151 123143 981
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 410 671383 941492 663586 446512 220
Spotreba materiálu… 7 0945 2346 3148 26613 903
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 398 527449 365668 016641 983634 997
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 5830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 190 587201 441272 048271 054240 051
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 207 940238 341395 968370 929394 946
Účtovný cash flow 235 163134 711-98 876304 345222 699
Úrokové krytie 0,000032 9910,00000,00000,0000
Vlastné imanie 215 381214 010277 859323 535294 260
Všetky záväzky 195 290169 93171 51655 02879 604
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000142 577202 069137 385
Výsledok hospodárenia 133 131132 057216 440267 787227 822
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 133 131132 057216 440267 787227 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 103 596104 117168 663206 528176 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 104 117134 263206 528176 870208 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 132 998131 961216 390268 218228 901
Zásoby 54 64938 68635 97667 49558 761
Záväzky 195 290169 93171 51655 02879 604
Záväzky z obchodného styku 41 46949 83634 1550,00000,0000
Zisk pred zdanením 132 998131 961216 390268 218228 901
Zmena EBIT 1,010,76560,80681,170,8464
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-31 5198 734-29 884
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-31 5198 734-29 884