Complete, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 1423 2253 7914 3519 928
Bežná likvidita III. stupeň 0,30360,31160,35000,40180,6272
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,43590,45260,53860,67161,68
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,30360,31160,35000,40180,6272
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,44-1,45-1,54-1,67-2,68
Celkové tržby 0,00000,00000,00000,0000497,00
Celkový dlh 10 35010 35010 83010 83015 830
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 142-3 225-3 791-4 351-9 928
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,00000,0000-0,6740
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1423 2253 7914 3519 928
Čistý cash flow 3 1423 2253 7914 3519 928
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -83,00-86,00-79,00-97,00145,00
Čistý zisk -83,00-86,00-559,00-577,00-335,00
Čistý zisk v minulom roku -86,00-559,00-577,00-335,00-512,00
Cudzie zdroje 7 2087 1257 0396 4795 902
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -86,00-79,00-97,00145,00-32,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -83,00-86,00-79,00-97,00145,00
EBITDA 0,00000,00000,0000-17,00228,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000-17,00228,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-6,08-4,953,31
Finančná páka -0,4359-0,4526-0,5386-0,6716-1,68
Finančné účty 3 1423 2253 7914 3519 928
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,292,211,861,490,5945
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,29-2,21-1,86-1,49-0,5945
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -83,00-86,00-79,00-98,00145,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,293,212,862,491,59
Krátkodobé záväzky 10 35010 35010 83010 83015 830
Obežný majetok 3 1423 2253 7914 3519 928
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0086,0079,0081,0083,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -83,00-86,00-559,00-577,00-335,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00000,000019,98
Pohotová likvidita II. stupeň 0,30360,31160,35000,40180,6272
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,292,211,861,490,5945
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,293,212,862,491,59
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,44-1,45-1,54-1,67-2,68
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30360,31160,35000,40180,6272
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,0000-637,0669,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,0000-637,0669,43
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 1423 2253 7914 3519 928
Účtovný cash flow 3 1423 2253 7914 3519 928
Vlastné imanie -7 208-7 125-7 039-6 479-5 902
Všetky záväzky 10 35010 35010 83010 83015 830
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-17,00228,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000-17,00228,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -83,00-86,00-559,00-577,00-335,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -86,00-559,00-577,00-335,00-512,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -83,00-86,00-79,00-97,00145,00
Záväzky 10 35010 35010 83010 83015 830
Zisk pred zdanením -83,00-86,00-79,00-97,00145,00
Zmena EBIT 0,96511,090,8144-0,6690-4,53
Účtovné závierky