PX CENTRUM

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 1 943 0662 008 6892 052 1442 009 8901 755 458
Bežná likvidita III. stupeň 1,110,76600,59041,654,37
Časové rozlíšenie aktív 1 5261 3721 5591 6311 630
Časové rozlíšenie pasív 12 61617 66720 30222 817206,83
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,080,54850,43510,15340,3949
Celková tržba 232 536195 020182 190137 189118 702
Celková tržba v minulom roku 198 145182 190137 189120 737106 640
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,596,606,896,124,94
Celkový dlh 1 705 5931 728 9201 774 2911 707 8181 459 557
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 959-19 480-17 154-5 059-7 578
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 95919 48017 1545 0597 578
Čistý cash flow 55 95919 48017 1545 0597 578
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 7414 55118 440-15 860-25 998
Čistý zisk 4 4624 55114 149-15 860-25 998
Čistý zisk v minulom roku -41 70814 149-15 860-578,97-22 268
Cudzie zdroje -224 856-262 102-257 551-279 255-295 694
Daň z príjmov 278,780,00004 2910,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00004 2910,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 278,780,00004 2910,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,3425,6618,16202,15216,00
Doba obratu aktív 3 0743 8594 2235 4855 623
Doba obratu pohľadávok 10,3425,6618,16202,15216,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 81,8868,2481,1490,0061,46
EBIT v minulom roku -41 70818 440-15 860-578,97-22 268
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 7414 55118 440-15 860-25 998
EBITDA 61 16766 70977 12034 22017 502
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 61 16766 70977 12034 22017 502
Finančná páka 8,647,667,977,205,94
Finančné účty 55 95919 48017 1545 0597 578
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 61 16766 70977 12034 22017 502
Krátkodobé pohľadávky 6 53613 3538 82774 07067 436
Krátkodobé záväzky 51 76135 51439 43132 97519 189
Materiál 0,0000500,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 385 932308 388243 046163 375154 236
Neobežný majetok 1 871 6251 967 7202 016 8781 915 4121 670 671
Obežný majetok 69 91539 59633 70792 84783 156
Obrat obežného majetku 3,304,805,261,441,37
Odpisy 56 70562 15862 97150 08043 500
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 56 70562 15862 97150 08043 500
Osobné náklady 320 059243 200222 988214 626179 736
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 16766 70977 12034 22017 502
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99450,64320,46111,453,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,02-13,45-15,01-55,20-39,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87780,86070,86460,84970,8314
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,596,606,896,124,94
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86920,36630,28720,09070,3907
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 27,8825,9223,0149,9183,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 27,8825,9223,0149,9183,39
Služby 385 932308 388243 046163 375154 236
Stupeň prevádzkovej páky -0,09690,2306-0,875524,111,05
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 230 733189 968177 370133 740113 954
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 230 733189 968177 370133 740113 954
Tržby za vlastné výkony a tovar 232 536195 020182 190137 189118 702
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 198 145182 190137 189120 737106 640
Účtovný cash flow 55 95919 48017 1545 0597 578
Vlastné imanie 224 856262 102257 551279 255295 694
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 943 0662 008 6892 052 1442 009 8901 755 458
Všetky záväzky 1 705 5931 728 9201 774 2911 707 8181 459 557
Výsledok hospodárenia 4 4624 55114 149-15 860-25 998
Výsledok hospodárenia po zdanení 4 4624 55114 149-15 860-25 998
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -41 70814 149-15 860-578,97-22 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4 4624 55114 149-15 860-25 998
Zásoby 7 4196 5297 72511 5198 142
Záväzky súčet 1 705 5931 728 9201 774 2911 707 8181 459 557
Zisk pred zdanením 8 0608 48423 786-10 514-19 567
Zmena Celkovej tržby 1,171,071,331,141,11
Zmena EBIT -0,11370,2468-1,1627,391,17
Účtovné závierky