Želba, a.s. odštepný závod 02, Rudňany

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!