Želba, a.s. odštepný závod 04 - Siderit, Nižná Slaná

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!