Východoslovenské múzeum v Košiciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 564 5347 864 4208 313 9628 460 5893 293 235
Bežná likvidita III. stupeň 2,402,001,681,411,16
Časové rozlíšenie aktív 20,69451,383 28298,31112,39
Časové rozlíšenie pasív 42 01448 78257 78965 65317 032
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,29-1,34-1,74-1,666,51
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,692,271,921,790,6854
Celková tržba 117 258110 325105 992190 15497 765
Celková tržba v minulom roku 110 325105 992190 15497 66457 610
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 26,9534,6551,9981,51-348,19
Celkový dlh 7 253 4217 596 4338 100 3688 293 1913 285 640
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -345 822-294 682-271 104-169 264-61 469
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 345 822294 682271 104169 26461 469
Čistý cash flow 345 822294 682271 104169 26461 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 89461 20454 06069 93711 075
Čistý zisk 49 89461 20454 06069 93711 075
Čistý zisk v minulom roku 61 20454 06069 93741 244-65 205
Cudzie zdroje -269 099-219 205-155 805-101 7459 436
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,1827,9713,313,4567,94
Doba obratu aktív 23 70926 04128 63016 51312 715
Doba obratu pohľadávok 36,1827,9713,313,4567,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 403,39429,87485,57184,26346,26
EBIT v minulom roku 61 20454 06069 93741 244-65 205
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 89461 20454 06069 93711 075
EBITDA 440 957686 781863 426900 444502 137
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 440 957686 781863 426900 444502 137
Finančná páka 28,1135,8853,3683,16-348,99
Finančné účty 345 822294 682271 104169 26461 469
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 440 957686 781863 426900 444502 137
Krátkodobé pohľadávky 11 5448 4483 8651 76517 596
Krátkodobé záväzky 128 702129 823141 00594 40989 685
Materiál 51 53153 04955 52754 08844 431
Náklady na predaný tovar 171 892180 617142 825130 937131 553
Neobežný majetok 7 155 6167 507 7917 980 1848 235 3723 169 627
Obežný majetok 408 897356 178330 496225 118123 496
Obrat obežného majetku 0,28480,30950,32070,83070,7655
Odpisy 391 063625 577809 366830 507491 062
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 391 063625 577809 366830 507491 062
Osobné náklady 799 833723 279660 750635 345528 548
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 440 957686 781863 426900 444502 137
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18540,27920,34700,6874-1,17
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,972,672,560,90510,6502
Pohotová likvidita II. stupeň 2,091,701,401,070,7419
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7781-0,7439-0,5747-0,60110,1535
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95890,96590,97430,98020,9977
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 26,9534,6551,9981,51-348,19
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18540,27920,34700,6874-1,17
Rýchla likvidita I. stupeň 2,031,651,361,060,5760
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,4511,069,389,216,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,4511,069,389,216,54
Služby 171 892180 617142 825130 937131 553
Stupeň prevádzkovej páky 0,76701,091,390,8709-0,1001
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 116 455110 231105 992187 01394 540
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 116 455110 231105 992187 01394 540
Tržby za vlastné výkony a tovar 117 258110 325105 992190 15497 765
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 110 325105 992190 15497 66457 610
Účtovný cash flow 345 822294 682271 104169 26461 469
Vlastné imanie 269 099219 205155 805101 745-9 436
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 564 5347 864 4208 313 9628 460 5893 293 235
Všetky záväzky 7 253 4217 596 4338 100 3688 293 1913 285 640
Výsledok hospodárenia 49 89461 20454 06069 93711 075
Výsledok hospodárenia po zdanení 49 89461 20454 06069 93711 075
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 61 20454 06069 93741 244-65 205
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 49 89461 20454 06069 93711 075
Zásoby 51 53153 04955 52754 08844 431
Záväzky súčet 7 253 4217 596 4338 100 3688 293 1913 285 640
Zisk pred zdanením 49 89961 20954 06369 93911 076
Zmena Celkovej tržby 1,061,040,55741,951,70
Zmena EBIT 0,81521,130,77301,70-0,1698
Účtovné závierky