Spolok za rodnú zem Plešivec - Pro Pátria Pelsöciensis Társasag

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!