Škola v prírode

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 200 414192 973206 332222 272254 197
Aktivácia 1 2960,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,202,371,380,47450,1611
Časové rozlíšenie aktív 773,93223,420,000020,00256,45
Časové rozlíšenie pasív 0,0000645,10645,10645,101 275
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,69-1,80-2,660,92180,0908
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,762,101,380,44040,0899
Celková tržba 116 173129 044126 156120 435103 485
Celková tržba v minulom roku 129 044126 156120 43588 661106 358
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,9417,5137,87-18,68-7,95
Celkový dlh 184 929181 939200 395234 159289 288
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 141-18 708-14 099-11 552-3 301
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 14118 70814 09911 5523 301
Čistý cash flow 26 14118 70814 09911 5523 301
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 4525 56918 00236 791-12 849
Čistý zisk 4 4515 09717 82636 790-13 047
Čistý zisk v minulom roku 5 09717 82636 790-14 372-4 546
Cudzie zdroje -15 485-10 389-5 29212 53236 367
Daň z príjmov 1,04471,79176,511,13197,87
Daň z príjmov v minulom roku 471,79176,511,13507,6955,95
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1,04471,79176,511,13197,87
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,419,300,52082,892,24
Doba obratu aktív 629,67545,82596,97673,64946,42
Doba obratu pohľadávok 16,419,300,52082,892,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,5425,2429,4879,51136,69
EBIT v minulom roku 5 56918 00236 791-13 865-4 490
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 4525 56918 00236 791-12 849
EBITDA 26 45226 19338 54257 20610 759
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 45226 19338 54257 20610 759
Finančná páka 12,9418,5838,99-17,74-6,99
Finančné účty 26 14118 70814 09911 5523 301
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 45226 19338 54257 20610 759
Krátkodobé pohľadávky 5 2243 287180,00952,96602,62
Krátkodobé záväzky 14 8128 92210 18826 23436 713
Materiál 391,52468,07670,19228,091 961
Náklady na predaný tovar 50 22886 84058 36277 31454 728
Neobežný majetok 167 883170 287191 383209 519248 075
Obežný majetok 31 75722 46314 95012 7335 865
Obrat aktív 0,57970,66870,61140,54180,3857
Obrat neobežného majetku 0,69200,75780,65920,57480,3952
Obrat obežného majetku 3,665,748,449,4616,71
Odpisy 22 00121 09620 71620 41623 806
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 00121 09620 71620 41623 806
Osobné náklady 121 509108 18198 878107 267104 344
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 45226 19338 54257 20610 759
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,28750,49063,37-2,940,3588
Pohotová likvidita II. stupeň 2,172,321,320,46600,1095
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5924-0,5553-0,37531,0811,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92270,94280,97121,051,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,9417,5137,87-18,68-7,95
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,28750,49063,37-2,940,3588
Rýchla likvidita I. stupeň 1,761,961,300,42980,0869
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,996,955,204,0926,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,996,955,204,0926,89
Služby 51 52486 84058 36277 31454 728
Stupeň prevádzkovej páky 0,88810,30240,4671-1,952,94
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 116 173129 044126 156120 43598 034
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 116 173129 044126 156120 43598 034
Tržby za vlastné výkony a tovar 116 173129 044126 156120 435103 485
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 129 044126 156120 43588 661106 358
Účtovný cash flow 26 14118 70814 09911 5523 301
Vlastné imanie 15 48510 3895 292-12 532-36 367
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 200 414192 973206 332222 272254 197
Všetky záväzky 184 929181 939200 395234 159289 288
Výsledok hospodárenia 4 4515 09717 82636 790-13 047
Výsledok hospodárenia po zdanení 4 4515 09717 82636 790-13 047
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 5 09717 82636 790-14 372-4 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4 4515 09717 82636 790-13 047
Zásoby 391,52468,07670,19228,091 961
Záväzky súčet 184 929181 939200 395234 159289 288
Zisk pred zdanením 4 4515 56818 00136 791-12 849
Zmena Celkovej tržby 0,90031,021,051,360,9730
Zmena EBIT 0,79950,30930,4893-2,652,86
Účtovné závierky