Slovenská zväz záhradkárov - Základná organizácia - 34-38 Vinica "Kaluža"

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!