Obec Vyšný Medzev

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 16 082 64616 138 81516 095 56216 121 35316 169 088
Aktivácia 0,0000736,38968,04501,841 263
Bankové úvery 0,00000,00000,00003 9240,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00003 9240,0000
Časové rozlíšenie aktív 834,092 4792 3192 6421 838
Časové rozlíšenie pasív 370 594385 945353 689365 776385 458
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,951,671,621,512,43
Celková tržba 0,0000977 006823 421681 905675 177
Celková tržba v minulom roku 0,0000823 421681 905675 177745 093
Celkový dlh 26 852109 28884 04272 34087 593
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -101 998-93 575-101 396-80 329-99 446
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 101 99893 575101 39684 25399 446
Čistý cash flow 101 99893 575101 39684 25399 446
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 561-13 826-24 419-12 40010 341
Čistý zisk 47 561-13 826-24 511-12 4057 461
Čistý zisk v minulom roku -16 434-24 511-12 4057 46133 312
Cudzie zdroje -15 685 201-15 643 583-15 657 832-15 683 238-15 696 037
Daň z príjmov 0,00000,000091,775,072 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,000091,775,072 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000091,775,072 880
Dlhodobé pohľadávky 0,000022 387417,380,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000184,94386,01538,85437,47
Doba obratu aktív 0,0000256 572249 023299 688234 792
Doba obratu pohľadávok 0,0000540,84392,47538,85437,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000891,09971,231 038594,13
EBIT v minulom roku -16 434-24 419-12 40010 34136 191
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 561-13 826-24 419-12 40010 341
EBITDA 89 89933 18822 75134 24653 184
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 89933 18822 75134 24653 184
Finančná páka 1,031,031,031,031,03
Finančné účty 101 99893 575101 39684 25399 446
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9753-0,9693-0,9728-0,9728-0,9707
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97530,96930,97280,97280,9707
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 89933 18822 75134 24653 184
Krátkodobé pohľadávky 9 17011 63324 95028 98730 126
Krátkodobé záväzky 25 85256 05162 77555 82840 915
Materiál 3 3563 4453 5595 0661 825
Náklady na predaný tovar 65 920370 418335 956314 903299 146
Neobežný majetok 15 967 28815 993 87215 951 75015 992 27316 018 849
Obežný majetok 114 524142 464141 493126 438148 401
Odpisy 42 33847 01447 26246 65145 722
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 42 33847 01447 26246 65145 722
Osobné náklady 136 796450 176380 948367 973360 036
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 89 89933 18822 75134 24653 184
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00004,084,304,293,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -153,78-167,18-154,42-186,14-157,84
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,29873,293,692,111,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,29873,293,692,111,65
Služby 65 920371 154336 924315 405300 409
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,47721,63-1,190,3153
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00003 9240,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000022 95923 59219 63525 136
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000022 95923 59219 63525 136
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,0000977 006823 421681 905675 177
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,0000823 421681 905675 177745 093
Účtovný cash flow 101 99893 575101 39684 25399 446
Úročený dlh 0,00000,00000,00003 9240,0000
Vlastné imanie 15 685 20115 643 58315 657 83215 683 23815 696 037
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 082 64616 138 81516 095 56216 121 35316 169 088
Všetky záväzky 26 852109 28884 04272 34087 593
Výsledok hospodárenia 47 561-13 826-24 511-12 4057 461
Výsledok hospodárenia po zdanení 47 561-13 826-24 511-12 4057 461
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -16 434-24 511-12 4057 46133 312
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 47 561-13 826-24 511-12 4057 461
Zásoby 3 35614 86814 73013 19818 829
Záväzky súčet 26 852109 28884 04272 34087 593
Zisk pred zdanením 47 561-11 750-20 668-9 51910 343
Zmena Celkovej tržby 0,00001,191,211,010,9062
Zmena EBIT -2,890,56621,97-1,200,2857
Účtovné závierky