Obec Vyšný Medzev

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 138 81516 095 56216 121 35316 169 08816 119 401
Aktivácia 736,38968,04501,841 2631 129
Bankové úvery 0,00000,00003 9240,00005 232
Bežná likvidita III. stupeň 0,27730,34430,30330,35240,5175
Bežné bankové úvery 0,00000,00003 9240,00005 232
Časové rozlíšenie aktív 2 4792 3192 6421 8381 935
Časové rozlíšenie pasív 385 945353 689365 776385 458388 414
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,671,621,512,435,83
Celková tržba 977 006823 421681 905675 177665 743
Celková tržba v minulom roku 823 421681 905675 177745 093688 141
Celkový dlh 109 28884 04272 34087 59374 691
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -93 575-101 396-80 329-99 446-163 098
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 93 575101 39684 25399 446168 330
Čistý cash flow 93 575101 39684 25399 446168 330
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 826-24 419-12 40010 34120 102
Čistý zisk -13 826-24 511-12 4057 46120 102
Čistý zisk v minulom roku -24 511-12 4057 46133 31294 579
Cudzie zdroje -15 643 583-15 657 832-15 683 238-15 696 037-15 656 296
Daň z príjmov 0,000091,775,072 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 91,775,072 8802 8806 769
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000091,775,072 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 22 387417,380,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 184,94386,01538,85437,47655,42
Doba obratu aktív 256 572249 023299 688234 792314 521
Doba obratu pohľadávok 540,84392,47538,85437,47655,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 891,09971,231 038594,13563,07
EBIT v minulom roku -24 419-12 40010 34136 191101 348
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 826-24 419-12 40010 34120 102
EBITDA 33 18822 75134 24653 18493 201
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 18822 75134 24653 18493 201
Finančná páka 1,031,031,031,031,03
Finančné účty 93 575101 39684 25399 446168 330
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9693-0,9728-0,9728-0,9707-0,9713
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96930,97280,97280,97070,9713
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 18822 75134 24653 18493 201
Krátkodobé pohľadávky 11 63324 95028 98730 12633 591
Krátkodobé záväzky 56 05162 77555 82840 91528 858
Materiál 3 4453 5595 0661 8251 104
Náklady na predaný tovar 370 418335 956314 903299 146621 608
Neobežný majetok 15 993 87215 951 75015 992 27316 018 84915 900 762
Obežný majetok 142 464141 493126 438148 401216 705
Odpisy 47 01447 26246 65145 72273 099
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47 01447 26246 65145 72273 099
Osobné náklady 450 176380 948367 973360 036283 183
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 18822 75134 24653 18493 201
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,084,304,293,969,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -167,18-154,42-186,14-157,84-93,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,293,692,111,650,8014
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,293,692,111,650,8014
Služby 371 154336 924315 405300 409622 737
Stupeň prevádzkovej páky 0,47721,63-1,190,31530,2050
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00003 9240,00005 232
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 95923 59219 63525 13618 706
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 95923 59219 63525 13618 706
Tržby za vlastné výkony a tovar 977 006823 421681 905675 177665 743
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 823 421681 905675 177745 093688 141
Účtovný cash flow 93 575101 39684 25399 446168 330
Úročený dlh 0,00000,00003 9240,00005 232
Vlastné imanie 15 643 58315 657 83215 683 23815 696 03715 656 296
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 138 81516 095 56216 121 35316 169 08816 119 401
Všetky záväzky 109 28884 04272 34087 59374 691
Výsledok hospodárenia -13 826-24 511-12 4057 46120 102
Výsledok hospodárenia po zdanení -13 826-24 511-12 4057 46120 102
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -24 511-12 4057 46133 31294 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -13 826-24 511-12 4057 46120 102
Zásoby 14 86814 73013 19818 82914 784
Záväzky súčet 109 28884 04272 34087 59374 691
Zisk pred zdanením -11 750-20 668-9 51910 34320 985
Zmena Celkovej tržby 1,191,211,010,90620,9675
Zmena EBIT 0,56621,97-1,200,28570,1983
Účtovné závierky