INDIMEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 064 125861 714739 586813 640729 854
Bankové úvery 78 29755 041466,0028 15232,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,131,311,191,23
Bežné bankové úvery 78 29755 041466,0028 15232,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000179,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,423,603,425,914,28
Celkové tržby 1 022 516745 546920 081660 6680,0000
Celkový dlh 867 835674 218572 084695 842591 672
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 70 18142 992-64 04918 492-17 389
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 11612 04964 5159 66017 421
Čistý cash flow 8 11612 04964 5159 66017 421
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 13333 06257 7676 73328 395
Čistý zisk 8 79319 99449 704-3 85124 564
Čistý zisk v minulom roku 19 99449 704-3 851-16 533-15 212
Cudzie zdroje -196 290-187 496-167 502-117 798-138 182
Daň z príjmov 9 64510 0616 3087 4520,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 0616 3087 4522 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 64510 0616 3087 4520,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,4034,7818,1773,7271,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,1733,9817,0829,6321,61
Doba obratu aktív 390,33421,87346,66450,67453,60
Doba obratu pohľadávok 65,4034,7818,1773,7271,09
Doba obratu zásob 385,72480,77402,56577,33564,90
Doba splácania záväzkov 365,39437,43356,63564,37450,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 249,89291,21263,69360,87352,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 100,9793,1448,57118,490,0000
EBIT v minulom roku 33 06257 7676 733-10 169-9 587
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 13333 06257 7676 73328 395
EBITDA 69 64851 93366 78724 80556 269
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 64851 93366 78724 80556 269
Efektívna daňová sadzba 0,52310,33480,11262,070,0000
Finančná páka 5,424,604,426,915,28
Finančné účty 8 11612 04964 5159 66017 421
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 98549 29264 28522 63354 311
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64020,69030,76070,80080,7773
Krátkodobé pohľadávky 178 28171 04838 765133 103114 388
Krátkodobé záväzky 681 264594 815562 574651 526567 351
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 188 263126 64776 611136 7920,0000
Krytie dlhovej služby 7,1817,2738,067,9214,69
Materiál 0,00000,00000,00000,000070,00
Nákladové úroky 9 6953 0071 7553 1323 831
Nákladové úroky v minulom roku 3 0071 7553 1323 4845 625
Náklady na predaný tovar 801 632601 628671 510528 477459 716
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 680 528496 328575 784421 366365 900
Neobežný majetok 158 571124 8691 2734 39331 577
Obežný majetok 905 554736 845738 313809 247698 098
Obrat aktív 0,93510,86521,050,80990,8047
Obrat neobežného majetku 6,285,97611,71150,0118,60
Obrat obežného majetku 1,101,011,050,81430,8413
Obrat zásob 0,94630,75920,90670,63220,6461
Odpisy 46 58615 7933 12013 13215 197
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 46 58615 7933 12013 13215 197
Osobné náklady 94 91285 40194 281102 6120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8292 6412 5022 1721 958
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 37935 78752 8249 28139 761
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49070,59340,87950,78630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,041,691,141,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,421,101,138,40
Pohľadávky z obchodného styku 177 65969 41536 44453 49334 779
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -24,19-15,56-2,60-12,19-7,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,83714,0136,763,084,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81550,78240,77350,85520,8107
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,423,603,425,914,28
Pridaná hodnota 193 436143 916107 198130 501127 579
Primárna platobná neschopnosť 1,061,822,102,560,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,4612,988,5728,0510,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,4612,988,5728,0510,52
Služby 113 27794 00491 664100 85189 819
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 064 125861 714739 586813 640729 854
Spotreba materiálu… 7 82711 2964 0626 2603 997
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 78 29755 041466,0028 15232,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 006 651745 544778 708658 978587 295
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 5830,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 993 604744 492777 308657 618586 602
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 4641 0521 4001 360693,00
Účtovný cash flow 8 11612 04964 5159 66017 421
Úročený dlh 78 29755 041466,0028 15232,00
Úrokové krytie 2,9011,0032,922,157,41
Vlastné imanie 196 290187 496167 502117 798138 182
Všetky záväzky 867 835674 218572 084695 842591 672
Výsledok hospodárenia 34 64536 14063 66711 67341 072
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 64536 14063 66711 67341 072
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 79319 99449 704-3 85124 564
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 99449 704-3 851-16 533-15 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 43830 05556 0123 60132 523
Zásoby 719 157653 748635 033666 484566 289
Záväzky 867 835674 218572 084695 842591 672
Záväzky z obchodného styku 188 263126 64776 611136 7920,0000
Zisk pred zdanením 18 43830 05556 0123 60132 523
Zmena EBIT 0,85090,57238,58-0,6621-2,96