TRIMEL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 120 37597 085136 629302 81658 725
Bežná likvidita III. stupeň 6,541,016,925,761,54
Časové rozlíšenie aktív 4 3563 8222 2591 5332 341
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2214-0,32212,17-0,8751-0,8278
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,120,4497-31,844,330,8719
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12550,76100,11620,23931,06
Celkové tržby 223 026224 375199 821420 4270,0000
Celkový dlh 13 42041 95514 21958 46930 166
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 659-33 981-16 225-281 361-23 640
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 65933 98116 225281 36123 640
Čistý cash flow 23 67817 756-265 136213 84023 640
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 66 23961 26951 442226 72321 256
Čistý zisk 51 82647 82739 270176 51421 256
Čistý zisk v minulom roku 47 82739 270176 51439 27556 830
Cudzie zdroje -106 955-55 130-122 410-244 347-28 559
Daň z príjmov 14 41313 44212 17250 2090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 44212 17250 20911 2100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 41313 44212 17250 2090,0000
Dlhodobé pohľadávky 7 0007 0007 0007 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,103,4874,721,4640,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,103,4815,471,4618,06
Doba obratu aktív 197,49157,93260,84262,89148,42
Doba obratu pohľadávok 29,5814,8788,087,5440,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000319,23262,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,3264,2415,9042,9068,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,68480,0000
EBIT v minulom roku 61 26951 442226 72350 49256 830
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 66 23961 26951 442226 72321 256
EBITDA 111 514108 26776 087239 74739 710
EBITDA marža 0,50000,48250,38080,57020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 111 514108 26776 087239 74739 710
Finančná páka 1,131,761,121,242,06
Finančné účty 57 65933 98116 225281 36123 640
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8885-0,5679-0,8959-0,8069-0,4863
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88850,56790,89590,80690,4863
Hrubá marža 0,85670,78740,73930,79990,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 107 679104 99993 434237 20736 257
Krátkodobé pohľadávky 11 0302 14139 1381 68015 832
Krátkodobé záväzky 11 16639 4878 32649 41027 113
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00007,000,0000
Náklady na predaný tovar 31 41647 71143 45784 12837 660
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000056 4952 002
Neobežný majetok 40 33050 14172 00711 24216 912
Obežný majetok 75 68943 12262 363290 04139 472
Obrat aktív 1,852,311,401,392,46
Obrat neobežného majetku 5,524,472,6637,408,54
Obrat obežného majetku 2,945,203,071,453,66
Odpisy 41 44043 73033 43010 4888 117
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 72021 86516 7155 2448 117
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 72021 86516 7155 2440,0000
Osobné náklady 99 40589 10286 421100 7410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8353 9423 6522 5793 708
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000674,003 86339,00255,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 28827 9931 490106,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 93 26691 55772 700187 00229 373
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,48460,86750,32080,72240,7443
Podiel EBIT k aktívam 0,55030,63110,37650,74870,3620
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,55030,63110,37650,74870,3620
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,60651,060,40090,89470,6724
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47900,35000,11880,92910,4026
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52030,50440,58500,29960,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,10620,0791-1,330,50860,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00005,952,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,921,981,713,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,361,331,233,0213,15
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,10640,0791-1,390,50860,1637
Pohľadávky z obchodného styku 11 0302 1418 1041 6807 146
Pohotová likvidita II. stupeň 6,541,016,925,761,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,52-3,100,4617-1,14-1,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11150,43210,10410,19310,5137
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12550,76100,11620,23931,06
Pridaná hodnota 191 062176 664147 731336 299106 754
Primárna platobná neschopnosť 0,116813,070,18390,06310,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,43050,49260,28740,58290,3620
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48460,86750,32080,72240,7443
Rýchla likvidita I. stupeň 5,160,86061,955,690,8719
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,12030,38750,18690,24390,7597
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,12030,38750,18690,24390,7597
Služby 15 82329 65628 84614 95523 274
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 120 37597 085136 629302 81658 725
Spotreba materiálu… 15 59318 05514 61112 67812 384
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 222 478224 375199 756420 427144 414
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00008 5680,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00003 37558 0382 001
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 222 478224 375187 813362 389142 413
Účtovný cash flow 23 67817 756-265 136213 84023 640
Vlastné imanie 106 95555 130122 410244 34728 559
Všetky záväzky 13 42041 95514 21958 46930 166
Výsledok hospodárenia 70 07464 53751 225229 25931 593
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 70 07464 53751 225229 25931 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 82647 82739 270176 51421 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 47 82739 270176 51439 27556 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 66 23961 26951 442226 72328 143
Záväzky 13 42041 95514 21958 46930 166
Záväzky z obchodného styku 1 28827 9931 490106,000,0000
Zisk pred zdanením 66 23961 26951 442226 72328 143
Zmena EBIT 1,081,190,22694,490,3740