D.K.D. spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 49 64252 67530 17354 61839 054
Bežná likvidita III. stupeň 0,86750,74080,56370,84690,8829
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000373,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04150,05470,01090,0276-107,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,33-4,31-2,29-8,25499,69
Celkové tržby 187 659212 676199 269239 0660,0000
Celkový dlh 58 96068 60853 56262 15138 976
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -387,00-872,00-256,00-208,00-8 421
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 387,00872,00256,00208,008 421
Čistý cash flow 387,00872,00256,00208,008 421
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 6208 617-14 5406 185-1 166
Čistý zisk 6 6157 456-15 8564 500-1 166
Čistý zisk v minulom roku 7 456-15 8564 500-12 11184,00
Cudzie zdroje 9 31815 93323 3897 533-78,00
Daň z príjmov 962,00960,00960,001 1910,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 191960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 962,00960,00960,001 1910,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 91,6580,6247,2968,7534,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 91,3980,3047,2568,7534,35
Doba obratu aktív 98,6192,7956,7086,0565,72
Doba obratu pohľadávok 91,6580,6247,2968,7534,35
Doba splácania záväzkov 22 47525 14212 8198 141349,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 106,53110,9184,7481,5655,66
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 8894 6382 7931 3030,0000
EBIT v minulom roku 8 617-14 5406 185-10 95884,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 6208 617-14 5406 185-1 166
EBITDA 9 50012 733-9 84310 0554 527
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 50012 733-9 84310 0554 527
Finančná páka -5,33-3,31-1,29-7,25500,69
Finančné účty 387,00872,00256,00208,008 421
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,18770,30250,77520,1379-0,0020
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1877-0,3025-0,7752-0,13790,0020
Hrubá marža 0,86120,87580,83380,85380,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 02323 416-384,0023 1314 226
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,081,201,490,94780,8470
Krátkodobé pohľadávky 46 13945 76625 16443 63320 413
Krátkodobé záväzky 53 63162 95945 09651 76633 080
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 05211 6149 8268 2880,0000
Krytie dlhovej služby 220,9363,35-27,6520,350,0000
Nákladové úroky 43,00201,00356,00494,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 201,00356,00494,00193,000,0000
Náklady na predaný tovar 22 14120 94728 08627 54234 529
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 871,00914,001 2842 3213 055
Neobežný majetok 3 1166 0374 75310 7779 847
Obežný majetok 46 52646 63825 42043 84128 834
Obrat aktív 3,703,936,444,245,55
Obrat neobežného majetku 58,9734,3240,8721,5022,03
Obrat obežného majetku 3,954,447,645,287,52
Odpisy 2 9214 9496 0246 0251 791
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 9214 9496 0246 0251 791
Osobné náklady 149 308171 077174 439193 3900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 301,00273,00177,00258,00301,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 53612 405-9 83210 525625,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7099-0,46800,6779-0,5974-14,95
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,91-0,83790,97432,17-0,1952
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92390,91851,050,94740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 185,54203,78129,4087,955,28
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,090,95251,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,060,92071,02101,83
Pohľadávky z obchodného styku 46 00545 58425 14443 63320 413
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86750,74080,56370,84690,8829
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 24,0818,2791,3636,22-0,0093
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,004,340,71910,42110,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,191,301,781,140,9980
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,33-4,31-2,29-8,25499,69
Pridaná hodnota 161 606186 251166 152204 125182 385
Rentabilita aktív, ROA 0,13330,1415-0,52550,0824-0,0299
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7099-0,46800,6779-0,5974-14,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,215,39-5,446,188,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,215,39-5,446,188,61
Služby 9 07410 32312 80312 07015 727
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 64252 67530 17354 61839 054
Spotreba materiálu… 12 1969 71013 99913 15115 747
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 187 659212 676199 056238 334216 914
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 9125 4784 8186 6670,0000
Tržby z predaja tovaru 1 2344 2612 1942 4814 063
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 182 513202 937192 044229 186212 851
Účtovný cash flow 387,00872,00256,00208,008 421
Úrokové krytie 177,2142,87-40,8412,520,0000
Vlastné imanie -9 318-15 933-23 389-7 53378,00
Všetky záväzky 58 96068 60853 56262 15138 976
Výsledok hospodárenia 7 9218 890-14 3636 443-865,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 9218 890-14 3636 443-865,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 6157 456-15 8564 500-1 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 456-15 8564 500-12 11184,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 5778 416-14 8965 691-1 166
Záväzky 58 96068 60853 56262 15138 976
Záväzky z obchodného styku 14 05211 6149 8268 2880,0000
Zisk pred zdanením 7 5778 416-14 8965 691-1 166
Zmena EBIT 0,8843-0,5926-2,35-0,5644-13,88
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 5704 3723 3144 2543 601