RIEKER OBUV s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 55 188 47454 758 78653 897 56452 269 83654 378 390
Bežná likvidita III. stupeň 2,492,272,101,971,59
Časové rozlíšenie aktív 3 089 9942 080 5102 711 0895 025 590631 094
Časové rozlíšenie pasív 90 777216 354460 486100 8544 188 515
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,64570,75480,85940,97051,35
Celkové tržby 188 512 049184 715 620173 775 956179 866 8580,0000
Celkový dlh 21 617 61123 461 37924 697 56225 694 51628 789 954
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 544 620-1 104 478-1 999 482-2 213 340-2 277 897
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 544 6201 104 4781 999 4822 213 3402 277 897
Čistý cash flow 440 142-895 004-213 858-66 4712 277 897
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 900 9312 840 4292 765 5052 861 7992 024 453
Čistý zisk 2 289 0332 232 5842 155 6422 224 9462 024 151
Čistý zisk v minulom roku 2 232 5842 155 6422 224 9463 258 4101 824 244
Cudzie zdroje -33 480 086-31 081 053-28 739 516-26 474 466-21 399 921
Daň z príjmov 611 738607 845609 863636 8040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 607 845609 863636 804643 0210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 611 738607 845609 863636 8040,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,5219,1720,166,1117,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,4719,1220,046,0217,22
Doba obratu aktív 108,90110,51113,81106,65121,11
Doba obratu pohľadávok 18,5219,1720,166,1117,26
Doba obratu zásob 6 8046 1565 7755 5474 131
Doba splácania záväzkov 3 6893 5413 7253 51167,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,9446,6551,5151,8463,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 3703 2903 4403 4310,0000
EBIT v minulom roku 2 840 4292 765 5052 861 7993 901 4451 824 244
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 900 9312 840 4292 765 5052 861 7992 024 453
EBITDA 3 934 7393 097 0434 309 5523 841 6634 199 726
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 934 7393 097 0434 309 5523 841 6634 199 726
Finančná páka 1,651,761,881,972,54
Finančné účty 1 544 6201 104 4781 999 4822 213 3402 277 897
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6067-0,5676-0,5332-0,5065-0,3935
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60670,56760,53320,50650,3935
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 560 1416 861 8037 442 3177 234 9724 152 085
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38510,42220,45260,48610,5215
Krátkodobé pohľadávky 9 383 5569 500 1419 548 3592 996 3537 749 594
Krátkodobé záväzky 21 253 54823 118 32624 392 25725 407 21628 356 966
Krytie dlhovej služby 24 5920,00000,000078 40113 906
Materiál 16 621 34419 265 49718 762 67020 239 92218 611 554
Nákladové úroky 160,000,00000,000049,00302,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000049,0014,000,0000
Náklady na predaný tovar 173 334 367170 418 396161 963 268169 085 367152 004 788
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 102 9962 382 9832 389 8352 640 9953 633 636
Neobežný majetok 1 965 7801 882 1701 826 8091 897 4242 592 439
Obežný majetok 50 132 70050 796 10649 359 66645 346 82251 154 857
Obrat aktív 3,353,303,213,423,01
Obrat neobežného majetku 94,1096,0994,6294,2863,22
Obrat obežného majetku 3,693,563,503,943,20
Odpisy 502 842513 166657 882723 262436 937
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 251 421256 583328 941361 631436 937
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 251 421256 583328 941361 6310,0000
Osobné náklady 2 021 1801 906 8121 811 9891 752 7060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34 15436 90239 97342 84147 641
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 077 0831 198 4891 584 1541 144 0730,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 791 8752 745 7502 813 5242 948 2082 461 088
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,544,384,563,710,0775
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,765,486,015,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,614,324,413,9627,20
Pohľadávky z obchodného styku 9 359 1309 472 3479 488 7372 949 1507 732 742
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65680,54360,57370,40130,3275
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -76,0734,73134,39398,29-9,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 7510,00000,0000-1 3577 543
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39170,42850,45820,49160,5294
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,64570,75480,85940,97051,35
Pridaná hodnota 11 642 98910 445 54410 888 6829 802 56611 885 974
Primárna platobná neschopnosť 2,072,272,378,420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,497,585,736,696,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,497,585,736,696,86
Služby 88 993 65984 074 49580 346 64281 462 46264 414 539
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 188 47454 758 78653 897 56452 269 83654 378 390
Spotreba materiálu… 83 895 06285 838 11478 378 80384 191 66385 332 243
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 186 807 134182 764 771174 438 319180 606 008163 890 762
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 829 7781 900 8311 586 3691 718 0750,0000
Tržby z predaja tovaru 2 111 4892 387 0792 394 0622 645 8603 639 793
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 182 865 867178 476 861170 457 888176 242 073160 250 969
Účtovný cash flow 440 142-895 004-213 858-66 4712 277 897
Úrokové krytie 18 1310,00000,000058 4046 703
Vlastné imanie 33 480 08631 081 05328 739 51626 474 46621 399 921
Všetky záväzky 21 617 61123 461 37924 697 56225 694 51628 789 954
Výsledok hospodárenia 2 732 6711 836 4983 200 5242 753 9892 832 774
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 732 6711 836 4983 200 5242 753 9892 832 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 289 0332 232 5842 155 6422 224 9462 024 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 232 5842 155 6422 224 9463 258 4101 824 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 900 7712 840 4292 765 5052 861 7502 631 193
Zásoby 39 204 52440 191 48737 811 82540 137 12941 127 366
Záväzky 21 617 61123 461 37924 697 56225 694 51628 789 954
Záväzky z obchodného styku 19 416 71521 478 17322 524 13424 825 2920,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 18 339 63220 279 68420 939 98023 681 2190,0000
Zisk pred zdanením 2 900 7712 840 4292 765 5052 861 7502 631 193
Zmena EBIT 1,021,030,96640,73351,11
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 657 3501 877 196-847 988-790 2471 375 630
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 657 3501 877 196-847 988-790 2471 375 630
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 529 0042 648 2102 037 5152 082 487930 015
Účtovné závierky